"Met CEF-subsidie bouwen we fullservice truckparkeerplaatsen"

Gepubliceerd op:
26 mei 2021

Door sterke groei van de transportsector is er behoefte aan meer veilige, fullservice truckparkeerplaatsen waar - tegen betaling - kan worden overnacht. Met het project Secure NL worden deze gerealiseerd. Projectcoördinator Wim Bens: "Zonder de Europese investeringssubsidie CEF was de prijs voor parkeren zo hoog dat geen vrachtwagenchauffeur er gebruik van zou maken."

Met het Europese transportnetwerk (TEN-T) wil de Europese Unie veilig verkeer van goederen bevorderen. Door meer transport is er ook behoefte aan meer veilige truckparkeerplaatsen met betere voorzieningen. Vrachtwagenchauffeurs mogen namelijk niet meer overnachten in hun cabine, langs snelwegen of bij op- en afritten.

Interessanter om te investeren

Bens: "Eigenlijk wil niemand voor truckparkeren betalen. Toch is het belangrijk dat de chauffeur en de lading veilig zijn. En dat de chauffeur kan douchen, eten, sporten en naar het toilet kan. Dat kost al snel tussen de 12 en 17 euro per nacht. De investeringssubsidie vanuit CEF maakt het interessanter voor commerciële partijen om te investeren in truckparkeerplaatsen. En aantrekkelijker voor chauffeurs om er gebruik van te maken."

Hoge kosten

De bouw van full-service truckparkeerplaatsen brengt hoge kosten met zich mee, dus is een investering niet snel terugverdiend. Een financiële bijdrage vanuit CEF Transport helpt om projecten als deze toch rendabel te maken. Zo ook het project Secure NL, een project met parkings in 4 provincies, als uitkomst van het Programma Goederenvervoercorridors waaraan ook Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deelnemen.

Veilig en duurzaam

Ook draagt het project bij aan verduurzaming, door bijvoorbeeld truckparkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen en een combinatie te maken met oplaadpunten. Bijkomend voordeel: de afvalinzameling is beter te regelen dan wanneer vrachtwagenchauffeurs langs snelwegen en op- en afritten overnachten.

Toekomst van truckparkeren

Volgens Bens is het belangrijk om flexibel te kunnen omgaan met de faciliteiten. "We moeten nu nadenken over hoe truckparkeren er in de toekomst uitziet en wat daarvoor nodig is. Door de schaarse ruimte in ons land moeten we ook blijven nadenken over dubbel gebruik van ruimte op bedrijventerreinen in het weekend en de nacht."

Eerlijke aanvraag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) monitort of de subsidieaanvraag aansluit bij de doelstellingen van de CEF-call en het ministerie van IenW toetst of de aanvraag binnen de nationale doelstellingen past. Ook ondersteunt RVO ondernemers bij het aanvragen.

Bens roept andere organisaties op hiervan gebruik te maken. Als tip geeft hij mee: "Wees altijd eerlijk in je aanvraag en beloof niet meer dan je kunt waarmaken. Zo voorkom je dat de subsidie aan het einde van de rit toch niet wordt toegekend."

Meer weten?

CEF Transport

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?