"Met de CEF Transport-subsidie innoveren we de parkeermogelijkheden voor fietsen"

Gepubliceerd op:
10 juni 2021

Nederland is een fietsland. Dat zie je aan de enorme hoeveelheden fietsen die je ziet in grote steden. De gemeente Amsterdam werkt samen met de gemeente Utrecht, NS en ProRail aan innovaties rond het parkeren van fietsen. Met financiële steun vanuit de Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport) is hiervoor het project Bike Storage mogelijk gemaakt.

De gemeente Amsterdam werkt al langere tijd aan het beter organiseren van de fietsen in de stad, vertelt Liezelotte Nagtegaal. Ze is programmamanager fietsparkeren openbaar vervoer (ov) bij de gemeente. Ze houdt zich bezig met het parkeren van fietsen bij drukke punten in de stad en ov-locaties.

Innovaties

Nagtegaal: "Binnen het project ‘Innovative and digital bike storage solutions' kijken we samen met de gemeente Utrecht, NS en Prorail naar innovaties bij fietsparkeerplekken in de steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Denk bijvoorbeeld aan een telsysteem om de fietsen in de stallingen te tellen, op de fiets geplaatste chips voor automatisch in- en uitchecken, automatische toegangssystemen en een verwijssysteem om fietsers informatie te geven over het aantal beschikbare plekken."

Probleem van stilstaande fietsen

Waar andere landen de fiets moeten promoten als vervoermiddel, geven grote hoeveelheden geparkeerde fietsen in openbare ruimtes in Nederland juist overlast. Nagtegaal: "Voor Amsterdam is het heel belangrijk dat fietsen niet overal en nergens worden neergezet, maar geparkeerd worden in de daarvoor bestemde voorzieningen. De openbare ruimte is schaars in de grote steden, daar moet gewandeld of gespeeld kunnen worden. Daarom komen er ook veel fietsenstallingen onder de grond, zodat er netjes en veilig geparkeerd kan worden en er meer ruimte overblijft voor onder andere wandelaars."

Combinatie van fiets en openbaar vervoer

Hoewel het project is gestart vanuit het probleem van de vaak lukraak of te lang geparkeerde fietsen, scoort het project ook op het gebied van duurzaamheid erg goed. "De fiets is een duurzaam en gezond vervoermiddel, zonder uitstoot. Ook het ov is een duurzame keuze, daarom richten wij ons op de fiets-ov-combinatie. Voor de NS zijn toegankelijke parkeerplekken bij de stations ook belangrijk. Zo kunnen reizigers gemakkelijk hun fiets plaatsen en is het aantrekkelijker om met de fiets én het ov te gaan. Twee duurzame keuzes in één klap!"

Laatste check

De CEF Transport-subsidie van de Europese Unie (EU) helpt bij het realiseren van de innovaties. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt dit project door het begeleiden van de aanvragen en het monitoren van de voortgang. Nagtegaal: "Het is erg prettig om goede borging te hebben tussen het regionale niveau, het rijksniveau en het Europese niveau. Een gemeente werkt heel anders dan de EU, dan is deze ondersteuning erg fijn."

Meer weten?

CEF Transport subsidie

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?