"Met een dorpsmolen betrekken we omwonenden bij het project"

Gepubliceerd op:
19 januari 2021

In de Bommelerwaard, tussen de A2 en het spoor, verrijzen 3 windturbines. Eén daarvan zal verkocht worden aan omwonenden, zodat zij een dorpsmolen krijgen. Het is een nieuwe manier om de lasten en lusten van windmolens beter te verdelen over de omgeving.

Het windpark Bommelerwaard-A2 is een initiatief van Windunie en 5 lokale agrarische ondernemers uit het gebied. Die ondernemers hebben Windunie in eerste instantie benaderd voor advies bij de ontwikkeling van het park. RVO verstrekte namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een subsidie voor het windpark.

Omwonenden betrekken

Laura de Groot van Windunie vertelt dat de initiatiefnemers hun best doen om de zorgen van  omwonenden  over eventuele hinder van windmolens weg te nemen. Laura de Groot van Windunie: "Daarom wilden de initiatiefnemers de omgeving wat teruggeven. Zij besloten om één van de 3 molens beschikbaar te stellen aan de omgeving: de dorpsmolen. Dat is best uniek."

Winddelen

"De dorpsmolen is bedoeld om omwonenden bij het project te betrekken en om hen mee te laten profiteren." Via zogeheten 'winddelen' kunnen de huishoudens in de Bommelerwaard gezamenlijk eigenaar van de dorpsmolen worden. De winddelen worden uitgegeven door de Windcentrale. Die Windcentrale deelt het bezit in kleine stukjes op en biedt ze aan bij de mensen in de omgeving.

Compensatie

Bewoners die een deel van de dorpsmolen in bezit hebben, verdienen zo een mooi bedrag van de energie die de turbine opwekt. Ook stelt het windpark € 3.000 per jaar beschikbaar aan direct omwonenden, zolang het park er staat. Dat is een extra compensatie voor eventuele hinder die mensen van het windpark Bommelerwaard-A2 ondervinden.

Gebiedsfonds

"Daarnaast is er ook nog een gebiedsfonds", legt De Groot uit. "Daarin wordt elk jaar een deel van de opbrengst van het windpark gestort. Omwonenden voeren met het geld in het fonds allerlei projecten uit voor de omgeving. Zij bepalen zelf naar welke projecten het geld gaat."

Constante zoektocht

In de Bommelerwaard is voor een dorpsmolen gekozen. Maar volgens De Groot blijft het een constante zoektocht naar wat wel en niet werkt om omwonenden bij windparken te betrekken. "Dat is voor elk project weer anders."

Meer weten?

Vragen over Windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?