"Met inzicht uit het dashboard kan ons bedrijventerrein 29 TJ elektriciteit besparen"

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

Bedrijventerreinen verbruiken maar liefst 20 procent van alle energie in Nederland. Dankzij het door subsidie van RVO mogelijk gemaakte DICE Dashboard kan daar veel op bespaard worden. "Het laat letterlijk een plaatje zien van de energiesituatie, inclusief concrete verbeterpunten," zegt Jan Bello, voorzitter van de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Apeldoorn-Noord.

Overzichtsfoto bedrijventerrein

Het bedrijventerrein Apeldoorn-Noord experimenteerde al met de innovatie. Bello: "De opties die in het dashboard werden voorgerekend zaten er voor ons bedrijventerrein maar een procent of 5 naast. Dat maakt het dus een zeer bruikbaar instrument om snel te kunnen zien wat de aanleg van bijvoorbeeld 10.000 zonnepanelen zou opleveren."

Energiepotentieel bedrijventerreinen

Het DICE Dashboard is een hulpmiddel om de volledige energiesituatie van een bedrijventerrein snel te scannen, als geheel en voor de bedrijven individueel. Dat vertelt Paul Bodewitz, directeur bedrijfsmanagement bij CCS Energie-Advies. "Met het dashboard doorloop je 2 stappen. Ten eerste wordt er een analyse gemaakt van het energiepotentieel van een bedrijventerrein, waarbij naar alles wordt gekeken. Wat valt er te halen in termen van besparing van elektriciteit, gas en warmte? En hoe zit het met de organisatiegraad van het terrein? Ook wordt gekeken naar lokale omstandigheden, zoals de mogelijkheden van het elektriciteitsnet."

Advies aan besturen

Op basis van deze analyse geeft het DICE Dashboard advies aan besturen van bedrijventerreinen over welke opties zij hebben in de verduurzaming. Zonnepanelen op daken leggen, het oprichten van een energiecoöperatie, alle lampen vervangen door LED. Of bijvoorbeeld op grote schaal met warmtepompen gaan werken. De 2e stap is het kiezen van het energiescenario dat het beste past bij het bedrijventerrein. "Van al de voorgeschotelde opties geeft het dashboard de te verwachten energiebesparing. En ook met de verdere uitvoering staan wij bedrijventerreinen bij met advies," zegt Bodewitz.

Bello: "Uiteindelijk zullen alle bedrijven individueel te maken krijgen met strengere wetgeving over het gebruik van energie. Dus op een gegeven moment zul je stappen moeten ondernemen."

Innovatie door subsidie

Het dashboard werd ontwikkeld met subsidie van de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van RVO. Door het consortium Dienst Collectieve Energieprojecten (vandaar de naam DICE), waarvan CCS de leiding heeft. Andere deelnemers: MapGear, onderzoeksinstelling TNO, stichting CLOK en Saxion Hogeschool.

Meer weten?

DEI+

Duurzame bedrijventerreinen

 

Vragen over DEI+?

 

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?