”Mijn koeien lopen van maart tot december buiten”

Gepubliceerd op:
22 maart 2021

Boerenzoon Jaring Brunia wilde geen boer worden. Toch woont en werkt hij nu als melkveehouder. Op de plek waar zijn ouders ooit hun boerderij hadden. Jaring begon hier enkele jaren geleden zijn eigen biologisch-dynamische bedrijf.

Jaring Brunia is boer geworden omdat hij van de natuur houdt. Buiten werken, met dieren, in de natuur: dat is zijn passie. In 2012 begon hij met het opbouwen van zijn eigen melkveebedrijf in het Friese Raerd. Nu heeft hij 75 koeien van het zeldzame Fries-Hollandse ras.

Buiten werken

Toen Jaring bijna klaar was met zijn studie in Leeuwarden besloot hij dat hij toch het liefst buiten wilde werken. “Kantoorwerk vond ik vreselijk.” Hij wilde het heel anders doen dan zijn ouders. “Ik wil een goede boer zijn: goed zorgen voor mijn dieren, meegaan in de wetten van de natuur en het universum. Mijn koeien lopen van maart tot en met december buiten. Ze hebben hun horens nog, eten kruiden en zijn gezond. Dat geeft mij enorm veel plezier. Dat betekent dat ik minder melkopbrengst heb dan mijn vader destijds en dat ik minder vee houd. Maar ik verdien niet minder omdat mijn kosten ook lager zijn.”
Jarings bedrijf kent een gesloten kringloop. Hij verbouwt het voer voor zijn koeien zelf en gebruikt hun mest ook weer op zijn eigen erf.

Subsidie

Jaring Brunia maakt gebruik van een aantal subsidieregelingen als steun in de rug van zijn bedrijf. Hij krijgt basisbetaling uit de GLB en daarnaast als biologisch boer vergroeningsbetaling. Als deelnemer van de ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) krijgt hij subsidie voor natuurbeschermende maatregelen. Zo maait hij zijn grasvelden later in het jaar om nestelende weidevogels een kans te geven. Jaring zaait kruiden tussen het gras voor de biodiversiteit. Hij heeft hier ook een vogelvriendelijke plasdras gemaakt. Ten slotte krijgt Jaring subsidie voor het houden van een zeldzaam runderras dat minder melk geeft. Daarbij pacht hij grond van natuurbeschermingsorganisatie ‘t Fryske Gea en het natuurinclusieve grondfonds Aardpeer.
Als biologisch boer heeft hij meer oppervlakte nodig voor zijn koeien. Zou hij de extra grond pachten via de traditionele partijen, dan wordt de extensieve veehouderij onbetaalbaar.

Coaching

Jaring is zo enthousiast over wat hij doet, dat hij er graag zoveel mogelijk over vertelt. Hij geeft lezingen over onder meer “de kracht van de natuur en de magische combinatie tussen gras en koe.” Hij is opgeleid als coach en ondersteunt collega’s die over willen stappen naar natuurinclusieve landbouw. Zijn tip voor deze groep: gewoon doen. “Zoek eerst goed uit wat je mogelijkheden zijn. Voer je plannen dan zo snel mogelijk uit. Je weet nooit precies waar je voor kiest. Dus spring in het diepe en dan gaat het balletje vanzelf rollen.”

Meer weten? Bezoek de website jaringbrunia.nl of aardpeer.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?