"Natte reiniging van bodemas is een flinke stap naar een circulaire afvalsector"

Gepubliceerd op:
18 januari 2021

Blue Phoenix Group ontwikkelde een nieuwe natte methode van reiniging waarmee het restproduct van afvalverbranding, bodemas, een vrij toepasbare bouwstof wordt. Dit is een flinke vooruitgang. Business development manager Rogier van de Weijer van Blue Phoenix Groep: “We winnen nu metaal terug uit de bodemas, dat opnieuw gebruikt kan worden.”

Droge bewerking van bodemas wordt in Nederland al door verschillende andere bedrijven toegepast.  Van de Weijer: “Rijkswaterstaat gebruikt bodemas al langer onder wegen. Maar voorheen moest deze bouwstof altijd ingepakt worden door de verontreiniging.”

Green deal

Manager operations Jasper van Erven vult aan: “Nu is het niet alleen geschikt voor de wegenbouw, maar ook bijvoorbeeld als funderingsmateriaal. Het is geen afvalstof meer en kan daardoor zonder beperkingen gebruikt worden.” Dat was ook de insteek van de Green Deal Bodemas, zoals die in 2012 tussen de afvalenergiecentrales en Rijkswaterstaat werd gesloten. “Deze manier van reinigen is een flinke stap naar een circulaire afvalsector.”

90% hergebruikt

Op de locatie van Afvalzorg in Assendelft begon Blue Phoenix Group in juni 2020 na jaren ontwikkelen met de innovatieve bodemas-wasinstallatie. Door de methode van reiniging die Blue Phoenix toepast, wordt een groot percentage van de bodemas nuttig hergebruikt, legt Van Erven uit. “In onze bassins maken we slib, daarin zit de bulk van de verontreiniging. Van dat slib wordt filterkoek gemaakt en dat wordt gestort. Dat is ongeveer 10% van de bodemas. 90% wordt dus nuttig hergebruikt.”

Spoelen

Nadat de ergste vervuiling uit de bodemas is gehaald, spoelt het bedrijf met schoon water de laatste resten vervuiling eruit. Van de Weijer: “Dit kost veel water. We onderzoeken nu hoe er minder vervuild slib overblijft, zodat we ook die stroom verkleinen.”

Van nul ontwikkeld

Van de Weijer vertelt dat de natte wasmethode een complexe techniek is, die Blue Phoenix helemaal vanaf nul ontwikkelde in samenwerking met Boskalis. Dat is volledig zonder overheidssubsidie gedaan uit eigen middelen met aanvullende groenfinanciering van RVO. “Voor de eigenaars van bodemas zijn de kosten van verwerking wel hoger, maar de opbrengst is ook hoger. Je kan dus stellen dat ons milieu voor een kleine meerprijs minder wordt belast. Dat is volgens ons een belangrijke winst ten opzichte van de oude situatie.”

Beaumix

Van Erven legt uit: “Inmiddels werken een aantal afvalverwerkers al met de nieuwe techniek. We verwerken nu 600.000 ton bodemas en we hebben drie afvalverwerkers onder contract. De schone bodemas is door Boskalis op de markt gebracht als Beaumix.”

Voorbeeldland

Volgens Van de Weijer is Nederland een voorbeeldland als het gaat om circulariteit en afvalverwerking. “In andere landen wordt bodemas veelal nog gestort of het wordt op de oude manier verwerkt. Er is ook interesse uit het buitenland voor onze nieuwe techniek.”
De Nederlandse overheid wil in 2050 een volledig circulaire economie. “Als het goed is, komt er dus een eind aan afvalverbranding. Maar op Dit moment is afvalverbranding nog heel belangrijk. Het is zelfs nog in ontwikkeling. Dus we blijven bodemas nog wel even verwerken.”

Meer weten?

Meer weten over circulair ondernemen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?