Nederland helpt Egypte met duurzame energie voor waterpompen

Gepubliceerd op:
26 april 2021

Nederland helpt de Egyptische New & Renewable Energy Authority (NREA) met het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor de certificering van off-grid zonnepaneelsystemen. Die bilaterale samenwerking helpt Egypte met het waarmaken van ambities op gebied van duurzame energie.

Egypte heeft grote ambities op het gebied van duurzame energie. Het land wil in 2035 minimaal 50% hernieuwbare energie gebruiken. Met waterpompen op zonne-energie wil Egypte een grote stap zetten in de energietransitie. Via de Energie Transitie Faciliteit (ETF) deelt Nederland kennis over de ontwikkeling en invoering van nieuwe wet- en regelgeving voor waterpompen op zonne-energie.

Veel potentie

Door waterpompen te voorzien van zonne-energie kan Egypte het gebruik van fossiele brandstoffen zoals diesel verminderen, en daarmee de uitstoot verlagen. Doordat de zonnepanelen niet zijn aangesloten op een elektriciteitsnetwerk (‘off-grid’), zijn ze ook geschikt voor gebruik in afgelegen landbouwgebieden.

NREA is in Egypte verantwoordelijk voor projecten met hernieuwbare energie. Vicevoorzitter Technical Affairs bij NREA, Ehab Ismail Ameen, zegt dat Egypte met off-grid-zonnepanelen in potentie tot twee gigawatt stroom kan opwekken. Het is dan wel belangrijk dat de markt voor off-gridsystemen beter gereguleerd wordt, met name om een goede kwaliteit te kunnen garanderen.

Nieuwe standaarden

Daar komt de Nederlandse hulp om de hoek kijken. In Egypte wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van zonne-energie, maar er zijn geen standaarden waar de systemen aan moeten voldoen. Hierdoor weet een boer die een zonnepaneelsysteem voor zijn waterpomp wil kopen bijvoorbeeld niet of deze van goede kwaliteit is.

Een goede certificering is een heel belangrijk onderdeel van de energietransitie. "Daarmee kan NREA de kwaliteit van de systemen garanderen", zegt vice-voorzitter Ameen. Een kwaliteitskeurmerk wekt ook vertrouwen bij banken, waar de boeren aankloppen voor financiering. Ameen: "En we willen bewustzijn creëren, zodat mensen beter weten wat ze kopen, en hoe ze kunnen controleren of het product dat ze kopen wel gecertificeerd is."

Kennis delen

Dankzij de Energie Transitie Faciliteit (ETF) konden het ministerie van Buitenlandse Zaken en RVO Egypte helpen. ETF koppelde de Egyptische NREA aan het Nederlandse adviesbureau DAREL. Samen met een adviseur van DAREL ontwikkelde NREA vervolgens een routekaart om de markt te reguleren. Bijvoorbeeld door het testen en certificeren van off-grid zonnepaneelsystemen en de onderdelen daarvan.

Met de Energie Transitie Faciliteit (ETF) ondersteunde Nederland landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio) in de overgang naar duurzamere energie. De projecten richtten zich op samenwerking op beleidsniveau.

ETF is nu gesloten, maar de Climate and Energy Response Facility (CERF) biedt ook steun aan partnerlanden die de energie transitie en klimaatmitigatieacties willen versnellen.

Vragen over energie programma's?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?