Nederlands consortium verbetert viskweek in Tanzania

Gepubliceerd op:
26 april 2021

Tanzaniaanse viskwekers kunnen dankzij Nederlandse viskweektechnologie veel meer vis uit hun visvijvers halen. Een consortium van Nederlandse bedrijven in deze sector heeft met hulp van de Tanzaniaanse overheid en de Nederlandse ambassade een demonstratie-viskwekerij opgezet. Het resultaat: de opbrengst van gekweekte tilapia-vis is met een factor 10 toegenomen.

In Tanzania, maar eigenlijk in heel Afrika, groeit de vraag naar meer voedsel – en vooral vis – sterk. Viskweek staat er nog in de kinderschoenen. Een kans voor Nederlandse bedrijven met deze expertise, was het idee van Larive. Deze organisatie brengt al sinds 1975 Nederlandse bedrijven in contact met verschillende sectoren in ontwikkelende landen. Menno Morenc van Larive: "De kweek van tilapia-vis is zo’n kans in Tanzania."

Larive haalde een aantal Nederlandse bedrijven naar Afrika voor het opzetten van een keten. Een consortium van bedrijven in de aquacultuur (Til Aqua, Holland Aqua, Genap en Viqon) ging aan de slag. Dat resulteerde in de opening van een demonstratiekwekerij in de miljoenenstad Dar es Salaam, net voor de corona-crisis.

Opbrengst gestegen met factor 10

In de kwekerij in Dar es Salaam wordt Nederlandse technologie toegepast. Denk aan zuurstofverrijkingsystemen, waterzuiveringstechnologie en airliftpompen. De babyvisjes worden opgekweekt in een speciale broederij. Als de vissen groot genoeg zijn, gaan ze naar de buitenvijver.

Dankzij de Nederlandse technologie produceert de buitenvijver ruim 10 keer zoveel als een traditionele vijver. "De kweker gaat van 300 kilo vis per jaar naar een opbrengst van ongeveer 4.000 kilo per jaar", vertelt Morenc.

Online trainingsprogramma

Om meer Tanzaniaanse viskwekers van deze technologie te laten profiteren, worden ze opgeleid met hulp van Til Aqua en Holland Aqua. "We laten in de demo-pilot zien hoe het werkt; het is aan de Tanzanianen om dat in hun eigen land verder te ontwikkelen", vertelt Eric Bink van Til Aqua. Ze hadden de trainingen het liefst in Tanzania willen geven, maar door de corona-crisis is dat niet mogelijk. "Vandaar dat we een online programma hebben opgezet, vanuit de website www.course.fish."

Impact Clusters

Het project is een pilot met steun van de Nederlandse overheid, en in samenwerking met de ambassades. In deze impactclusterprojecten zijn kennis, kunde en technologie van vaak Nederlandse bedrijven gebruikt, om de lokale private sector in ontwikkelende landen op te bouwen.

Meer weten over ontwikkelingssamenwerkingsprojecten die wij uitvoeren voor het ministerie van Buitenlandse zaken? Kijk op de pagina Ontwikkelingssamenwerking. Bezoek de pagina Publiek-private partnerschappen voor meer informatie over het aangaan van publiek-private partnerschappen binnen ontwikkelingssamenwerking.

Aanpassing op 11 mei 2021: in de oorspronkelijke versie stond een opbrengst van 5.000 kilo per jaar.

Vragen over ontwikkelingssamenwerking?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?