Nederlandse innovatie biedt duurzame energie voor vluchtelingen

Gepubliceerd op:
11 augustus 2020

Meer dan 2000 huishoudens in een vluchtelingenkamp in Oeganda hebben sinds kort toegang tot elektriciteit. Die elektriciteit komt via zonnelantaarns en zonnepanelen. Dit is mogelijk dankzij het pilotproject Access to Modern Energy in Humanitarian Settings (AMPERE).

Via het Access to Modern Energy Acceleration Programme zijn er meer projecten gaande dan dit ene in Oeganda. Het kenmerk van deze projecten: ze leveren dubbele winst op. Aan de ene kant is er veilige, betrouwbare en duurzame energie voor vluchtelingen. Aan de andere kant biedt het mogelijkheden voor mensen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Voor dit programma werken de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI) samen. De invalshoek: innovatie én samenwerking op het gebied van energie in humanitaire situaties. DCHI is een samenwerkingsverband van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, en een aantal noodhulporganisaties (zoals het Rode Kruis en Unicef).

Energie voor vluchtelingen

Veel mensen in de wereld zijn afhankelijk van humanitaire noodhulp. Wereldwijd gaat het om meer dan 130 miljoen mensen, bijvoorbeeld door lokale conflicten of natuurrampen.

Zo’n 90% van de mensen die in vluchtelingenkampen of nederzettingen woont, heeft geen toegang tot elektriciteit. 80% van hen gebruikt brandhout en houtskool om te koken. Dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van deze mensen. Maar ook voor de natuur en het milieu in de omgeving van deze nederzettingen.

Humanitaire organisaties beseffen tegenwoordig dat hier veel te winnen is, maar het stelt ze ook voor een dilemma: hoe realiseer je een toegankelijke, veilige en het liefst duurzame energievoorziening voor mensen die op de vlucht zijn?

Innovatieve noodhulp

Sinds oktober 2019 zijn door het Access to Modern Energy Acceleration Programme een aantal pilots tot stand gekomen die wat aan dit dilemma willen doen.

Deze pilots concentreren zich niet alleen op het leveren van hernieuwbare energie, maar ook op de innovatieve, duurzame businessmodellen waarmee het geleverd wordt. Deze duurzame businessmodellen benaderen vluchtelingen en mensen in arme gemeenschappen als consumenten. In plaats van eenvoudigweg spullen aan hen weg te geven, vragen zij een eerlijke en haalbare prijs voor kwalitatief goede diensten en producten. Deze aanpak blijkt goed te werken.

'Pay-as-you-go'

AMPERE in Oeganda is een voorbeeld van zo’n pilot. Dat vindt plaats in Bidibidi, een enorm vluchtelingenkamp in Oeganda met honderdduizenden bewoners. Hier werken noodhulporganisaties en DCHI-partners Mercy Corps, Save the Children, Response Innovation Lab en SNV samen met lokale energiebedrijven. Deze energiebedrijven waren eerder nog niet actief in het kamp.

Via deze pilot is een infrastructuur opgezet voor de distributie, verkoop, installatie en service van goede kwaliteit zonne-energiesystemen. Om de drempel te verlagen, kunnen bewoners een zonne-energiesysteem aanschaffen via een zogeheten 'pay-as-you-go' formule. Dit afbetalingsprogramma neemt voor veel bewoners de grootste hobbel weg om goede verlichting op zonne-energie te kunnen betalen.

Door het AMPERE-project hebben nu meer dan 2000 huishoudens toegang tot elektriciteit met zonnelantaarns en zonnepanelen. En meer dan 600 klanten maken gebruik van de 'pay-as-you-go' formule.

U kunt ook meedoen aan Access to Modern Energy!

Dankzij deze succesvolle pilots hebben wij een nieuwe fase van het programma Access to Modern Energy (AME) gestart. Ook deze ronde is een samenwerking tussen RVO en DCHI.

Is uw organisatie een humanitaire-, particuliere- of ontwikkelingsorganisatie? En heeft u ideeën over energie in de context van humanitaire hulpverlening? Meldt u zich dan aan bij DCHI!

Meer weten?

DCHI wil noodhulp door innovatie verbeteren en betaalbaarder maken. Humanitaire organisaties, particuliere bedrijven en ontwikkelingsorganisaties kunnen zich hierbij aansluiten. Het programma AME wordt via RVO medegefinancierd door de Directie Inclusieve Groei van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle informatie over de nieuwe ronde van het programma vindt u op de Engelstalige website van DCHI.

Vragen over hernieuwbare energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?