"Ons afval is de grootste energiebron in Twente"

Gepubliceerd op:
18 juli 2022

Afvalverwerkingsbedrijf Twence zet allerlei afvalstromen om in nieuwe grondstoffen, elektriciteit, stoom en warm water.  Het bedrijf wil een ‘Euregionaal duurzaamheidsbedrijf’ worden. "Om 100% circulariteit te bereiken, zijn onze stakeholders in de regio essentieel", vertelt Ilse Jansink, hoofd communicatie bij Twence. 

Van bedrijfsafval tot grof huishoudelijk afval: Twence uit Hengelo zet zoveel mogelijk afval om naar nieuwe energiebronnen. Zo draagt Twence fors bij aan verduurzaming van de Twentse regio. "Ons werk verandert. We zijn geen traditionele afvalverwerker meer, maar een producent van energie", zegt Jansink.

100% circulariteit bereiken

"Die omslag lukt je niet alleen", gaat Jansink verder. "Om 100% circulariteit te bereiken, zijn onze aandeelhoudende gemeenten, omwonenden en ketenpartners in onze regio essentieel. Vertrouwen moet je bouwen. Onze aandeelhouders bestaan uit vijftien gemeenten. Veertien hiervan zijn Twents, eentje komt uit de Achterhoek. Verder hebben we contracten met verschillende partners: van bedrijven als Nobian en Grolsch tot energiebedrijven en -coöperaties."

Verantwoorde CO2-afvang

Niet al het afval kan worden hergebruikt. Wat wordt verbrand, levert rookgassen op. Twence vangt daaruit de CO2 af. Jansink: "We doen dat al kleinschalig en zijn nu bezig met een grootschalige installatie. Daarmee willen we 100.000 ton CO2 afvangen. Die CO2 zetten we om naar vloeibare CO2. Vloeibare CO2 kan namelijk worden vervoerd. Vooral in de glastuinbouw is CO2 hard nodig. Het laat planten groeien. Nu bedrijven van het aardgas af moeten, is dit een geweldig alternatief.” Voor de bouw van de installatie ontving Twence een subsidie van € 14,3 miljoen.

Huishoudens verwarmen

Twence maakt keuzes die passen bij de eigen visie en ambities. En die bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de aandeelhouders. Voor nieuwe projecten houdt Twence de marktvraag goed in de gaten. "Er is bijvoorbeeld een enorm mestoverschot", vertelt Jansink. "Samen met RVO hebben we onderzocht wat hiervoor mogelijk is. We zijn nu bezig met een nieuwe mestverwerkingsinstallatie. Die zet varkensmest op een 100% duurzame manier om naar nieuwe grondstoffen en energie.  Mestvergisting levert ook biogas. Daarvan maken we groen gas. Daarmee kunnen zo'n 3.000 huishoudens worden verwarmd."

Overheidssteun essentieel voor verduurzaming

De ontwikkeling van dit soort grootschalige en innovatieve projecten is erg kostbaar. Voor de investering maakte Twence onder andere gebruik van de fiscale regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Jansink: "Zonder overheidssteun zijn zulke ambities niet mogelijk. Investeringen zijn erg risicovol, ook voor de bedrijven die meedoen. De overheid levert hiervoor mede een financieel vangnet. Dat is belangrijk om volledig duurzaam te kunnen worden als samenleving."

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?