"Ons doel is de werkgelegenheid en leefbaarheid te verbeteren"

Gepubliceerd op:
11 mei 2021

Zuidoost-Drenthe is een zogeheten krimpregio. Jongeren vertrekken waardoor de sociale en economische vitaliteit onder druk staat. Hoe kunnen overheden deze gebieden helpen ontwikkelen? Gerard Meijers is gebiedscoördinator bij de provincie voor de ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe. "Er lopen verschillende programma’s om deze regio te versterken."

Zuidoost-Drenthe krijgt steun vanuit Europa. "Via het Interreg-project OSIRIS wisselen we kennis en goede voorbeelden uit. En we werken ook met LEADER, een andere Europese subsidieregeling om leefbaarheid, ondernemerschap en innovatie in landelijke gebieden te stimuleren.

Werkgelegenheid en leefbaarheid

OSIRIS staat voor 'Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS'. "Doel is om met sociale projecten de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de regio te verbeteren. We hebben in Zuidoost-Drenthe bijvoorbeeld oude beroepen nieuw leven ingeblazen. Zo is het dorp Schoonoord verbeterd met onder meer een beter toegankelijk openluchtmuseum. Andere voorbeelden zijn een startlab voor mkb’ers en dorpshuizen waar cursussen worden opgezet voor buurtbewoners. Of een huisartsenpraktijk met een efficiënte combinatie van voorzieningen."

Netwerken en praktijkvoorbeelden

Ook regio’s in Zweden, Finland, Slowakije, Portugal, Italië en Griekenland deden mee. "De Finse regionale overheid hielp een scheepsbouwer duurzaam te ondernemen, zodat werkgelegenheid behouden bleef. In Portugal ging het om onderkomens voor zzp’ers. Het zijn allemaal zeer verschillende initiatieven, die daarmee ook interessant voor ons kunnen zijn." Het is een kwestie van netwerken dat ook van ondernemer op ondernemer oversprong. "Zo kwam een houtbewerker bij ons in contact met een Griekse computerreparateur. Beiden helpen nu mensen uit de bijstand."

Geweldige regelingen

Tineke Smegen is als Interreg-coördinator Meijers’ directe collega bij de provincie. "We hebben nu 12 Interreg-projecten lopen. Ik zet die samen met beleidsmedewerkers zoals Gerard op en rapporteer en begeleid de financiën." Smegen vindt de Interreg-regelingen geweldig. "Ik houd van de internationale samenwerking. Het begint met een projectidee en het zoeken naar Europese partners. Vervolgens geeft RVO inhoudelijk advies. Heeft je idee kans van slagen? Daarna werk je het projectplan uit samen met de Europese partners. Bij toekenning werkt de regeling vrij eenvoudig. Je houdt je administratie netjes bij en laat de monitoring auditen. Bijvoorbeeld door een controller die je zelf selecteert. Dat kan na goedkeuring door RVO en werkt vaak wel zo prettig."

Meer weten?

Interreg 2014-2020

Vragen over Interreg?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?