"Ons programma helpt senioren om langer thuis te wonen"

Gepubliceerd op:
12 november 2020

De vraag naar levensloopbestendige woonvormen is groot. Maar hoe krijg je die van de grond? Wat kun je als gemeente doen om deze woonvormen te stimuleren? Welke hobbels zijn er op de weg en hoe kun je die het beste nemen? In de gemeente Delft wordt daar structureel over nagedacht met het programma Langer en Weer Thuis.

De gemeente Delft maakt zich hard om senioren de ruimte te bieden om zolang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Het programma Langer en Weer Thuis moet daarbij helpen, vertelt wethouder Karin Schrederhof van Wonen, Wmo en Sport van de gemeente Delft.

"We hebben door onderzoeksbureau Companen in kaart laten brengen waar in Delft de opgave ligt voor zowel ouderen als kwetsbare groepen. Vooral op het gebied van middenhuur en koop blijken we niet voldoende ouderenwoningen te hebben tot 2040. Daar ligt de opgave." Het onderzoek wijst uit dat op het gebied van koopwoningen over 20 jaar in Delft een tekort is aan 1.700 koopwoningen voor ouderen.

Koopkrachtige doelgroep

Zelf bouwen en zorg realiseren is een mogelijkheid om die opgave deels te vervullen. "We willen in Delft heel graag, maar we hebben als gemeente relatief weinig grondpositie. Daar zijn we dus afhankelijk van ontwikkelaars, die wel interesse hebben om voor deze doelgroep te bouwen. Ze zien dat deze koopkrachtige groep inderdaad snel groeit en met niet al te zware zorg thuis kan en wil blijven wonen."

Bewonerscollectieven

Een uitzondering vormt het statige pand waar voorheen de Vrije Academie voor de Kunsten was gehuisvest. Dit zogeheten VAK-gebouw is in het bezit van de gemeente en wordt al een tijdje niet meer gebruikt als school. Het komt nu beschikbaar voor vitale ouderen.

Schrederhof: "Belangrijke voorwaarde is dat het wordt gebruikt in een vorm van gemeenschapszin. Hoe dat precies wordt ingevuld is aan de markt. Ik kan me voorstellen dat zich hiervoor een bewonerscollectief aanmeldt."

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Voor zo'n bewonerscollectief is een financiële voorziening zoals de Stimuleringsregeling Wonen & Zorg (SWZ) een interessante optie. Deze regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met als uitvoerder RVO, bestaat sinds april 2019 en helpt initiatiefnemers bij de financiering van innovatieve kleinschalige woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg voor vooral 55+'ers combineren.

Wijkaanpak

Het programma Langer en Weer Thuis is inmiddels verder verfijnd en een van de uitkomsten is dat de gemeente de opgave op wijkniveau wil oplossen. "Dat betekent dat we gaan kijken welke wijken geschikt zijn voor de verschillende groepen ouderen met of zonder zorgindicatie. Is er in bepaalde wijken behoefte aan woongemeenschappen? En als dat zo is, zijn er dan misschien ook bewonerscollectieven die hiermee aan de slag willen gaan?", aldus Schrederhof.

Doorpakken

In Delft is dus de afgelopen jaren de basis gelegd om zo snel mogelijk door te kunnen pakken met bouwen voor ouderen. Schrederhof: “Die basis wordt ook gevormd door het bij elkaar brengen van disciplines van wonen en zorg in de stad: woningcorporaties, gemeente, zorgaanbieders, zorgkantoor en cliëntenorganisaties. Doordat we al vroeg met elkaar om tafel zaten, hebben we een goed beeld waar we woningen voor ouderen met zorgindicatie kunnen realiseren.”

De SWZ is onderdeel van het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS. In het programma Langer Thuis wordt ingezet op het verbeteren van belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen.

Ga voor meer informatie over subsidiemogelijkheden naar Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Foto:
Eric Amory en René Schalk (Coöperatie middeldure huurwoningen 33Bovengronds in oprichting) en wethouder Karin Schrederhof van de gemeente Delft tekenden in juni een ontwikkelingsovereenkomst voor de eerste wooncoöperatie in (Nieuw) Delft.
Bent u tevreden over deze pagina?