"Opslaan van waterstof in zoutcavernes is compleet nieuw in Nederland"

Gepubliceerd op:
11 augustus 2022

In Zuidwending, een plaats vlakbij Veendam in Groningen, is vorig jaar met succes waterstof de grond ingebracht in het kleinschalig demonstratieproject  HyStock. Bart Kuijlman van Gasunie: "Opslaan van waterstof in zoutcavernes gebeurt nog nergens in Nederland, dus je moet het ergens met elkaar leren. Door de succesvolle demofase zijn we weer een stap dichterbij het bouwen van de cavernes. Wij gaan er nu 4 bouwen."

Het duurzame energiesysteem van de toekomst draait op hernieuwbare (duurzame) energiebronnen, zoals wind of zon. Deze leveren wisselende hoeveelheden energie, afhankelijk van de (weers-)omstandigheden. Hier is ons energienet niet op berekend.

Volgens Bart Kuijlman van Gasunie en Carla Robledo van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) biedt de opslag van waterstof uitkomst . Zo kunnen we een overschot aan energie opslaan, en weer gebruiken bij een tekort. Robledo: "Waterstof was iets voor de toekomst, maar die fase zijn we nu voorbij."

Urgentie door oorlog 

Zoutcavernes bouwen is niet zomaar een proces. Daar is 7 tot 8 jaar voor nodig. Een spannende investering volgens Kuijlman. "Het lastige is dat we niet weten hoe de waterstofmarkt er over een aantal jaar uitziet. Wat we wel weten is dat er groei komt."
Dat waterstof niet meer iets van de toekomst is, komt volgens Robledo mede door de oorlog in Oekraïne. "De urgentie voor het gebruik van waterstof is alleen maar groter geworden. We moeten alle processen rondom waterstof gaan versnellen. Dat is ook het signaal dat de Europese Commissie kort geleden aan ons heeft gegeven. Daardoor is er mogelijk ook meer opslag van waterstof nodig."

Voor de realisatie van dit demonstratieproject, maakte HyStock  gebruik van subsidie uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaattransitie (DEI+).

Inzet op industrie

Dan blijft  de vraag over wat de consument gaat merken van het opslaan van waterstof in cavernes. Juist nu de energierekening de pan uit stijgt. Kuijlman tempert de verwachtingen. "De Nederlandse inzet is op industrie. Daar is de meeste CO2-winst te halen. Het fijnmazig maken naar huishoudens met waterstof is een heel ingewikkeld proces. Op dit moment is dat niet de meest waardevolle stap qua besparing."

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?