Partners for International Business: digitaal op volle kracht vooruit!

Gepubliceerd op:
28 december 2020

Partners for International Business (PIB) is een programma waarin een cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen internationale ambities kan realiseren samen met de overheid. Doel van deze Publiek Private Samenwerking is het optimaal positioneren van dit bedrijvencluster en de bijbehorende (sub-)sector in het buitenland.

Partners for International Business: Digitaal Netwerken

Waarom is PIB voor bedrijven interessant? En hoe werkt dit tijdens de coronapandemie? Dit vragen we aan Astrid den Besten, Programmamanager PIB binnen RVO. 

Wat houdt een PIB-bedrijvencluster in?

"Het is als ondernemer heel belangrijk om een netwerk te hebben, te onderhouden en uit te breiden. Bedrijven en kennisinstellingen met een gezamenlijk internationaal doel kunnen binnen PIB gezamenlijk een cluster vormen. Samen met hen stelt de overheid een driejarig plan van aanpak op, waarmee deze groep bedrijven kan ondernemen in een doelland."

Astrid vertelt dat de clustercoördinator, vaak een consultant of brancheorganisatie, hierin het voortouw neemt. "Hij of zij schrijft de businesscase en gaat op zoek naar bedrijven om het cluster te vormen dat gezamenlijk een PIB-aanvraag doet. Zo’n cluster bevat minimaal 5 bedrijven, maar liefst iets meer zodat het cluster minder risico’s loopt."

Wat is jouw rol in het PIB-programma?

"PIB is een vraaggestuurd programma. Als programmamanager denk ik mee met de vraagstukken van ondernemers en promoot ik PIB. Daarnaast ga ik actief op zoek naar leads. Overigens stel ik niet het PIB-cluster samen, dat doet de clustercoördinator. Vaak vullen bedrijven elkaar aan in een keten en soms zien we als overheid kansen."

Volgens Astrid is het uiteindellijke doel van de samenwerking positionering in het buitenland. "Vaak is er een lange weg te gaan voordat leads worden omgezet in een PIB-programma. Dat heeft niet alleen te maken met het doelland, maar ook met de producten en diensten die de bedrijven aanbieden. Het moet allemaal maar net passen."

Digitaal Netwerken

Hoe kom je tot nieuwe PIB’s, voor en na COVID-19?

"Voorheen bezocht ik fysieke evenementen en gaf ik presentaties over PIB en recente ontwikkelingen daarbinnen. Ik was keihard aan het netwerken. Je weet maar nooit wanneer je een interessante partij tegenkomt die zou kunnen uitgroeien tot een PIB-aanvraag. 'Spread the news', daar gaat het om! Sinds COVID-19 is alles anders. Ik onderhoud actief contact met mijn bestaande netwerk en verdiep mij in hun exportbehoeften. Ik bespreek de kansen die zij zien en de steun die zij nodig hebben van de overheid. Ik vraag succesverhalen op per e-mail, WhatsApp of LinkedIn."

Zo hoort Astrid vaak via-via over kansen in het land of wensen van ondernemers die willen exporteren. Ook heeft ze regelmatig telefonisch contact met de brancheorganisaties, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ambassadenetwerk. "Zij inventariseren wensen van ondernemers en informeren mij over bedrijven die willen exporteren naar een bepaald land, maar dat risico liever niet alleen lopen."

Wat is er veranderd in de communicatie?

"Sinds de coronapandemie is netwerken gek genoeg gemakkelijker geworden. Voorheen had ik er weleens moeite mee om te presenteren voor een groep. Die fysieke drempel is weg nu de presentaties online plaatsvinden. Je stuurt daarnaast sneller iemand een WhatsApp- of LinkedIn-bericht. Iedereen is immers online bezig. De lijntjes worden daarmee korter. Ook is het online contact sneller en gemakkelijker."

Zo had Astrid laatst een digitaal gesprek met Bert Keesman, een clustercoördinator met wie ze al samen een PIB doet. "Hij vertelde me dat hij in gesprek is met de Nederlandse ambassade in Australië, naar aanleiding van een marktkansenseminar dat de ambassade online had gegeven. Samen bespraken we de mogelijkheden voor het opzetten van een nieuw PIB-cluster, om zaken te doen met Australië. Vóór COVID-19 zou dit proces meer tijd en moeite in beslag nemen. Ik werk ook veel effectiever, bijvoorbeeld doordat ik veel reistijd bespaar. Waar ik voorheen 1 of 2 plekken per dag bezocht, kan ik nu 4, 5 of 6 vergaderingen op een dag inplannen."

Wat wil je tegen internationaal actieve ondernemers zeggen?

"Ben je als bedrijf op zoek naar nieuwe kansen om te exporteren en sta je er voor open in een groep op te trekken? Schakel ons dan in, want de overheid kan je mogelijk ondersteunen met je positionering. Samen sta je sterker, is daarbij het idee. Zo kun je met PIB flinke stappen over de grens zetten!"

Meer weten?

Wilt u meer weten over PIB en wat het team voor u kan betekenen? Bekijk de pagina Partners for International Business.

Meer weten over Partners for International Business?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?