Passende huisvesting voor ouderen met een zorgvraag

Gepubliceerd op:
5 oktober 2022

De gemeente Lansingerland sloot een overeenkomst met lokale zorgorganisaties en een woningcorporatie. De partijen werken aan passende huisvesting voor ouderen die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Experts van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) adviseerden de gemeente bij de totstandkoming van deze overeenkomst.

Woonzorg

Beleidsadviseur Sociaal Domein Nils ter Braake vertelt: “We hebben te maken met dubbele vergrijzing: er komen meer ouderen en die worden ook ouder. Ouderen die niet langer in hun huis kunnen blijven wonen, hebben woonruimte nodig met zorg dichtbij. Woonzorg is een combinatie van wonen en zorg en loopt uiteen van huishoudelijke hulp tot lichamelijke verpleging. Huize Sint Petrus in Lansingerland is hiervan een mooi voorbeeld. In dit tehuis wonen ouderen zelfstandig en begeleid. Ze delen een gezamenlijke eetkamer en hebben onderling contact.”

Advies OWZ

Hoe zorg je voor voldoende passende huisvestiging voor de groeiende groep ouderen die zorg nodig heeft? De gemeente Lansingerland vroeg het OWZ van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om  hulp.

Ter Braake: “Elke gemeente worstelt met de woonzorg voor ouderen. Hoe geef je de woonzorg op lange termijn het beste vorm? Wat zijn de wensen van ouderen? Hoe houden we rekening met de verschillende leefstijlen? Aan welke eisen moet de nieuwbouw voor de doelgroep voldoen? We maken graag gebruik van de landelijke kennis van RVO om dit soort vragen te beantwoorden. Je hoeft als gemeente niet zelf het wiel uit te vinden.”  

Overeenkomst wonen en zorg

De experts Nanke Hofstra en Laura Vierveijzer van het OWZ adviseerden de gemeente over de opzet van de overeenkomst wonen en zorg Lansingerland. Ze beoordeelden ook de cijfers over de toekomstige behoefte aan woonzorg en dachten mee over de vraagstukken binnen Lansingerland. Het OWZ stelde ook een woonkeurmerk voor als eis voor nieuwbouw. De gemeente wil dit bij 3 grote nieuwbouwprojecten opnemen in het bestemmingsplan.

Een plek voor iedereen

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de groeiende groep nog zelfstandig wonende ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben. Er zijn passende woonvoorzieningen nodig. Denk aan een verpleeghuis of een geclusterde woonvorm, zoals het hierboven genoemde Huize Sint Petrus. De inzet van het OWZ heeft er aan bijgedragen dat de gemeente en zorg- en woonpartners de handen ineen slaan en de krachten bundelen.

Heeft u een vraag over wonen en zorg?

Mail naar: wonenzorg@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?