"RVO en NBA gaan voor een gesmeerde samenwerking"

Gepubliceerd op:
20 december 2021

Door de coronacrisis houden veel ondernemers financieel gezien het hoofd moeilijk boven water. De overheid biedt hulp. Accountants hebben een belangrijke rol bij de aanvraag en controle van de eindafrekening van coronasteunmaatregelen, zoals de TVL. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) ondersteunt haar leden hierbij.

Annette Houwaart (senior adviseur mkb-accountancy NBA) en Carl Roest (manager Kwaliteit NBA) vertellen over de samenwerking met RVO en wat TVL voor ondernemers in de praktijk betekent. “We merken dat ondernemers behoefte hebben aan maatwerk.”

Hulp en controle bij TVL

Roest: “Ondernemers die een aanvraag doen, moeten bij de aanvraag een accountantsproduct aanleveren. Zo weet RVO beter of de aanvragen aan de voorwaarden van de regeling voldoen en of het geld op de goede plek terechtkomt.”

Houwaart vult aan: “Toen de coronacrisis uitbrak, boden we onze leden hulp aan. En we boden overheidsinstanties die de subsidies het leven inriepen, aan om mee te denken en helpen met de uitvoerbaarheid voor zowel ondernemers als accountants. De TVL werd steeds belangrijker en het ging om steeds grotere bedragen."

"Ondernemers en accountants moeten de regelingen leren kennen. Daarvoor zetten we onder andere antwoorden op veel gestelde vragen op de NBA-website. Bijvoorbeeld over specifieke invulling van het omzetbegrip en het groepsbegrip. Die wijkt af van de reguliere financiële verslaglegging. Daar zijn accountants en de beroepsvereniging expert in. Zo hebben wij ondernemers geholpen, en een deel van de helpdeskfunctie van RVO ontlast.”

Klantbehoefte

Accountants helpen ondernemers en organisaties ook bij het aanvragen van TVL. Ze zijn eigenlijk in het hele traject tot aan de definitieve vaststelling betrokken. Houwaart: “We merken dat ondernemers hier behoefte aan hebben. Het is maatwerk. Dat maakt het een ingewikkeld proces. Er komen bijvoorbeeld veel vragen over wat precies onder TVL, NOW en Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) valt.”

Daarnaast organiseert de NBA webinars, zo nu en dan ook in samenwerking met RVO. Roest: “Zo kunnen we onze leden van informatie voorzien zodat ze ook de achtergrond van de verschillende regelingen begrijpen en goed kunnen toepassen. Het gaat niet alleen om TVL, maar bijvoorbeeld ook om regelingen in de landbouw, sierteelt, dierentuinen en de evenementensector. Er is veel kennis nodig om alle regelingen te begrijpen.”

Samenwerking NBA en RVO

“We versterken elkaar. Zo’n regeling wordt in crisistijd snel uit de grond gestampt en je gaat ermee aan de slag. Des te belangrijker om elkaar op te zoeken zodat de regeling goed uitgevoerd wordt en de accountant goed werk kan leveren”, zegt Roest. Houwaart vult aan: “Je krijgt uniformiteit. We moeten de vragen niet anders beantwoorden dan RVO. Goed afstemmen en duidelijkheid scheppen. Dat helpt iedereen. Dan voorkom je veel fouten en ruis. Communicatie in dit hele proces tussen NBA en RVO is heel belangrijk. We zijn er blij mee, want het verloopt goed.”

Snel inzicht krijgen

Houwaart: “Er komen belangrijke deadlines aan. Voor de TVL-regeling hebben ondernemers al twee verklaringen per kwartaal nodig: bij de aanvraag en bij de vaststelling. Ook komen er nieuwe regelingen aan. Dat vraagt afstemming.” Roest zegt: “Daarnaast kunnen er schuldposities ontstaan bij ondernemers. Bijvoorbeeld omdat ze ervan uit gaan recht te hebben op een regeling, maar dat dit achteraf toch niet zo blijkt te zijn. Of ze krijgen veel minder dan gedacht. Daar moeten ondernemers in begeleid worden. Dat hoort ook bij het accountantswerk. Snel inzicht krijgen en bespreken wat je met de onderneming kan doen.”

Houwaart sluit af: “Wat ik prettig vind aan RVO, is dat de organisatie uitgaat van vertrouwen. Eerst kijken welke informatie al beschikbaar is en dan wat aanvullend nodig is om het vertrouwen te waarborgen. Zo stelt RVO zo min mogelijk vragen aan accountants en ondernemers.”

Vragen over TVL?

Bent u tevreden over deze pagina?