"RVO is voor ons een professionele vraagbaak"

Gepubliceerd op:
21 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2023

VitalFluid wist een natuurlijk proces - bliksem - te kopiëren. Het ‘bliksemwater’ dat ze hiermee genereren, zetten ze in om duurzame voedselproductie mogelijk te maken. "De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ons met subsidies en financiering, maar ook op andere gebieden."

VitalFluid

PAW ontstaat door gebruik te maken van water, lucht en elektriciteit. Omgevingslucht wordt met elektrische energie in de plasmafase gebracht, de geactiveerde lucht wordt vervolgens in contact gebracht met water, dat resulteert in PAW. Het proces van het behandelen van water met plasma is uit de natuur gekopieerd. Het is een zogenaamde biomimicry van een onweersbui waarbij regen en water in contact komen met bliksem.

Na het activeringsproces bezit plasmageactiveerd water unieke, tijdelijke eigenschappen die te gebruiken zijn voor hygiënische doeleinden. De voordelen van deze tijdelijke duurzame hygiënische eigenschappen zijn nuttig voor veel landbouw-, medische- en schoonmaaktoepassingen.

Het tweede voordeel van door plasma geactiveerd water is dat de hygiënische eigenschappen na verloop van tijd afnemen en de reactieve componenten terugvallen in hun oorspronkelijke staat. Dit water heeft een verhoogde nitraatconcentratie, wat het een perfecte natuurlijke meststof maakt.

Het begin 

VitalFluid is in 2014 opgericht door Paul Leenders en Polo van Ooij. Paul is een creatieve ondernemer met een achtergrond in chemie. Polo is elektrotechnisch ingenieur van de Universiteit Eindhoven. Ze ontmoetten elkaar tijdens hun gezamenlijke onderzoek naar plasmatechnologie. Ze erkenden de waarde van plasmatechnologie en de geschiktheid ervan voor een verscheidenheid aan duurzame toepassingen en besloten hun professionele carrière te wijden aan het ontsluiten van het enorme potentieel ervan. Paul en Polo bundelden hun krachten met de Technische Universiteit Eindhoven en VitalFluid was geboren.

VitalFluid focust zich op de agrarische sector en wil met het door hun ontwikkelde proces bijdragen aan een duurzame voedselproductie. In 2027 wil VitalFluid marktleider zijn op het gebied van duurzame stikstoffixatie, duurzame zaadbehandeling en als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen.

  Plasmatechnologie van Vital Fluid

  Hulp van RVO

  VitalFluid heeft sinds 2016 contact met RVO door een aanvraag voor Vroegefasefinanciering die in juni 2017 is toegekend. "Daarna ondersteunde RVO ons met het opzetten van een Horizon 2020 mkb subsidieaanvraag en kregen we waardevolle feedback op de SME pitch. Dit project is eind 2021 met succes afgerond. RVO heeft ons gedurende de jaren dat wij actief zijn vaak ondersteund op verschillende gebieden naast subsidies en financiering. De ondersteuning ervaren we als zeer waardevol en we hopen dat de samenwerking in de toekomst doorgaat. Kortom, RVO is voor ons een professionele vraagbaak die ons vaak ondersteunde en met oplossingen komt", zegt Paul.

  Tips aan andere wereldbestormers

  • Houd je focus, stel een doel en wijk niet te veel af
  • Verbreed je netwerk door organisaties als RVO te betrekken
  • Zet vooral door, na dieptepunten komen de hoogtepunten! 

  Bekijk ook de video over VitalFluid:

  Meer weten?    

  Bent u tevreden over deze pagina?