"Samen werken we aan doorbraken in woningbouwopgaves"

Gepubliceerd op:
4 februari 2021

"De druk op de woningmarkt is enorm. Je leest er elke dag in de krant wel wat over." Adviseur Pim de Waard werkt sinds 2018 binnen het team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (SOL) aan het expertiseprogramma woningbouw.

"In Nederland zijn er veel woningen nodig, maar de woningbouw verloopt helaas niet altijd op rolletjes." Samen met zijn collega’s en externe experts helpt Pim gestagneerde woningbouwprojecten weer op gang waarmee ze de woningbouwopgave ondersteunen én versnellen.

Breed werkveld

Volgens Pim is het expertiseprogramma woningbouw erg boeiend om aan te werken. "Het is enorm veelzijdig. Ik ben een spin in het web tussen gemeenten, experts en het ministerie van Binnenlandse Zaken", zegt hij. "Ik zit met iedereen aan tafel. Hoogleraren, projectontwikkelaars, beleidsmakers en bestuurders. Samen werken we aan doorbraken in woningbouwopgaves. De variëteit aan mensen en projecten spreekt mij daarbij enorm aan."

Voor wonen liggen er verschillende opgaven. Eén van die opgaven is het versnellen van de woningbouwproductie. "Wij zijn het loket voor decentrale overheden en soms ook voor marktpartijen. Als de woningbouw stagneert en de partijen zelf geen oplossing kunnen vinden, dan kloppen ze bij ons aan", vertelt Pim. Veel verschillende knelpunten passeren de revue. "Van stroeve samenwerkingen, het niet optimaal benutten van plancapaciteit tot aan onjuist gebruik van de geldende wet- en regelgeving."

Effectieve en efficiënte interventies

De hulpvragen en behoeften vertalen Pim en zijn collega’s in effectieve en efficiënte interventies, met experts of simpelweg door het delen van kennis. "Vaak werken we met korte maatwerktrajecten, maar een adviesgesprek kan voor een partij ook al enorm verhelderend zijn. Een mooi voorbeeld is de oplossingsrichting die we gaven aan een ontwikkelaar in Nieuwkoop. Stikstofneerslag leek een onoverkomelijk probleem voor de opstart van zijn project. Wij informeerden hem over de salderingsopties die beschikbaar waren. Door de toepassing daarvan kon het project doorgang vinden. Als je zo projecten in beweging helpt komen, biedt dat heel veel voldoening."

Hoe ervaar jij het werken bij RVO?

"Bij RVO sta je midden in de maatschappelijk relevante thema’s. In het nieuws zie ik projecten voorbij komen, waar ons team aan heeft meegewerkt. Dat is mooi om te zien", zegt Pim. "Met mijn werk kan ik echt iets doen voor de samenleving. Soms door beleidssignalering, maar vooral op uitvoerend vlak. Ik sta dichtbij de praktijk en dat maakt het werk bij RVO als uitvoeringsorgaan zo uniek. Verder werk ik met een energieke groep collega’s. Stuk voor stuk met veel kennis in huis."

Het team SOL is volgens Pim constant in beweging. "De kaders liggen niet vast. Zowel procesmatig als inhoudelijk leren we voortdurend bij. We sparren inhoudelijk over de projecten waaraan we werken, maar ook over de verdere professionalisering van het team."

Wat kun jij doen bij RVO?

Lijkt het jou leuk om net als Pim bij RVO te werken? Bekijk dan de openstaande vacatures en jouw mogelijkheden op Werken bij RVO.

Vragen?

Neem contact op met het Servicepunt Werken. Dat kan via solliciterenrvo@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?