Duurzaamheidsmissie Chili: samenwerken bij watervraagstukken

Gepubliceerd op:
14 juli 2022

Wendele van der Wiele is adviseur bij RVO Internationaal op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid. Vanuit het programma Partners voor Water is ze betrokken bij een project dat oplossingen zoekt voor de droogte in de Aconcagua-vallei in Chili. Daarvoor werkt ze nauw samen met Coen van Iwaarden van Nature's Pride, Europa's belangrijkste leverancier van exotische groenten en fruit én het bedrijf dat de eetrijpe avocado in Europa groot maakte.

"Duurzame impact bereik je samen. Daarom stimuleert RVO de ontwikkeling van partnerschappen."

Wendele van der Wiele
Adviseur Internationale Watersamenwerking

Schakelen tussen problemen en oplossingen

Het RVO-programma Partners voor Water heeft als doel de waterveiligheid en -zekerheid wereldwijd te verbeteren. Het programma bestaat uit een subsidieregeling voor Nederlandse innovaties en daarnaast geeft het vorm aan de bilaterale samenwerkingen met nationale en lokale overheden op het gebied van water. De Nederlandse overheid draagt met dit programma bij aan oplossingen voor internationale watervraagstukken.

Wendele licht toe wat ze precies doet voor Partners voor Water: "Ik schakel tussen lokale waterproblematiek en het vinden van oplossingen daarvoor. RVO zet projecten op die bijdragen aan die oplossingen". Daarbij  werkt RVO heel nauw samen met de Nederlandse watersector: "Zo gebruiken we Nederlandse kennis en kunde. In de samenwerking tussen Nederland en Chili hebben we Coen en het Nederlandse bedrijf Nature’s Pride leren kennen".

"Bij RVO zetten we ons dagelijks in voor het realiseren van duurzame impact op wereldwijde vraagstukken, zoals water, energie, circulariteit en voedselzekerheid."

Verantwoord watergebruik

Nature's Pride is marktleider in Europa voor de import van exotische groenten en fruit. Het bedrijf uit het Zuid-Hollandse Maasdijk importeert meer dan 220 groente- en fruitsoorten uit ruim 50 landen. Het is vooral bekend als het bedrijf dat de eetrijpe avocado in Europa groot maakte. Bij Nature's Pride staat verantwoord inkopen centraal en daarom besteden zij veel aandacht aan verantwoord watergebruik. Zo ook in Chili, waar een belangrijk deel van de avocado’s van Nature’s Pride vandaan komt.  

"We hebben bij Nature's Pride een waterstrategie ontwikkeld die verantwoord watergebruik in de praktijk ondersteunt. Voor het welzijn van gemeenschappen, het milieu, toegewijde telers, klanten en consumenten," vertelt Coen, senior advisor Sustainable Business bij Nature's Pride. Daar hebben ze verschillende instrumenten voor: "We trainen onze inkopers, zorgen voor waterbesparing door verbeterde technologie, werken met wateraudits en we ontwikkelen projecten om de toegang tot water en hygiëne voor gemeenschappen te verbeteren."

Organische samenwerking

"Landen waar onze producten vandaan komen, hebben te maken met uitdagingen op het gebied van water die wij als bedrijf niet in ons eentje kunnen behappen", aldus Coen. "RVO en Nature's Pride zijn bij elkaar in het vizier gekomen omdat onze netwerken elkaar hier raakten. We zagen al snel dat we elkaars hulp bij  watervraagstukken erg goed konden gebruiken. Die samenwerking is echt op een organische manier ontstaan en gegroeid."

Aanvullende kwaliteiten

Wendele vult aan: "Wij zitten met RVO niet in dit project om alleen Nature's Pride van dienst te zijn. We werken samen omdat we een gezamenlijk doel hebben: het verduurzamen van het waterbeheer in de Aconcagua-vallei. Overheden alleen kunnen duurzaam waterbeheer niet afdwingen, daarvoor zijn alle stakeholders nodig. Dat Nature's Pride zich hiervoor inzet is niet vanzelfsprekend, maar wel van groot belang voor verandering."

Voor Nature's Pride was het in Chili een uitdaging om alle benodigde autoriteiten en waterorganisaties aan tafel te krijgen. Coen: "RVO en de Nederlandse ambassade in Chili hebben daar enorm bij geholpen. Ik zie hoe grondig en gedreven Wendele en haar collega op de Nederlandse ambassade in Chili, Frans Janssen, te werk gaan: zij schakelen met overheden, ngo’s, onderzoeksinstanties en ook het bedrijfsleven. Wij hebben contact met onze telers en klanten en brengen daarmee marktpartijen aan tafel die willen werken aan verdere verduurzaming."

Het afgelopen jaar hebben Nature's Pride en RVO met hulp van experts van Good Stuff International de watersituatie in de Aconcagua vallei inzichtelijk gemaakt. "Door hierover met lokale stakeholders in gesprek te gaan, begrijpen ze de urgentie, " aldus Coen, "We hebben door webinars ook laten zien welke oplossingen er in andere landen zijn. We faciliteren nu het proces om samen projecten te ontwikkelen voor verbeterd waterbeheer en biodiversiteit. We kijken wat we daarin kunnen oppakken en hoe we andere partijen kunnen mobiliseren. Zo zetten we kennis om in actie."

Een gedeelde missie: één plus één is drie 

Coen is zeer te spreken over de samenwerking met RVO. "Wat ik ontzettend waardeer is de hoeveelheid ondernemerschap die in RVO zit. Kritisch denken, partnerschap, complementaire kennis en een relevant netwerk: het is er allemaal. De slagkracht van Nature's Pride is door de samenwerking met RVO en de Nederlandse ambassade in Chili veel groter geworden."

Wendele benadrukt nogmaals het bredere perspectief: "We hebben het niet meer over duurzaamheid op bedrijfsniveau. We moeten in de wereld toe naar een duurzamer systeem van voedselproductie en waterbeheer. Dat is nodig om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering en de wereldwijde afname van de biodiversiteit. Daar vinden RVO en Nature's Pride elkaar: we hebben een gedeelde missie en ambitie."

Coen knikt nadrukkelijk: "Dit is typisch zo’n samenwerking waarbij één plus één drie is."

Neem contact op!

Wendele: “Het brede, internationale profiel van RVO zorgt ervoor dat ondernemers met diezelfde duurzame ambities goed geholpen kunnen worden. Wat je uiteindelijk voor elkaar kunt betekenen moet je samen ontdekken. Neem vooral contact met ons op, dan kijken we samen waar er synergie is te vinden.”

 

Ga voor meer informatie, inspiratie en events over internationaal duurzaam ondernemen naar onze pagina Grensverleggend Duurzaam.

Bent u tevreden over deze pagina?