"Samenwerking tussen boer en dierenarts maakt kuikens gezonder"

Gepubliceerd op:
10 januari 2022

Steeds meer vleeskuikenhouders richten zich op het voorkomen van problemen. Ze schakelen hulp in van een dierenarts of een voorlichter van het diervoer. Dit is goed voor het dierenwelzijn. Uit cijfers van RVO en de WUR blijkt dat er in 2021 minder voetzoollaesies (VZL) is dan in 2019 en 2020.

Hoe kan het dat de cijfers zijn gedaald? En waar is er nog ruimte voor verbetering? We spraken erover met Chris Schaafsma van RVO, dierenarts Richard Rietema en pluimveehouder Dennis Wenker.

Vleeskuikenhouders bepalen maatregelen zelf

Voetzoollaesies is een bekende aandoening bij vleeskuikens. Chris Schaafsma: "Wij checken jaarlijks per bedrijf de zogeheten VZL-scores in Avined. Als we zien dat een bedrijf gemiddeld op jaarbasis boven de 80 punten scoort, moeten ze een verbeterplan aanleveren. Wij zien erop toe dat dit ook op tijd gebeurt.

Een vleeskuikenhouder is vrij om te bepalen welke doeltreffende maatregelen hij wil doorvoeren om de VZL-scores omlaag te brengen. Wij hopen vooral dat vleeskuikenhouders samen met hun dierenarts en diervoerleverancier kijken naar welke maatregelen het beste passen bij hun bedrijfsvoering."

Grotere rol voor dierenartsen

Dierenarts Richard Rietema van Pluimveepraktijk Noord & Oost vertelt wat dierenartsen kunnen betekenen voor een vleeskuikenhouder: "Een dierenarts heeft een steeds grotere rol in de preventie van allerlei ziekten bij dieren. Hij is nu veel meer een expert die naast de vleeskuikenhouder staat en met hem meedenkt. Zo werd er vroeger veelvuldig gebruik gemaakt van antibiotica. Daar zijn tegenwoordig duidelijke grenzen aan gesteld. Mede hierdoor is het onderlinge overleg tussen partners in het productieproces beter geworden."

Pluimveehouder Dennis Wenker staat met zijn vleeskuikenouderdieren aan het begin van de keten. Ook hij erkent het belang van een goede samenwerking met de partners in de keten. Zoals de dierenarts en de diervoerspecialist. "Als boer probeer je de gezondheid van je dieren continu te verbeteren. Ook willen we de stress bij de dieren tot een minimum beperken. Dit is beter voor het dierenwelzijn en daarmee uiteindelijk ook voor de afnemer. Hierbij kunnen de dierenarts en de diervoerspecialist helpen. Zij komen dagelijks op andere bedrijven en kunnen adviseren over wat ze daar zien."

Zo heeft Wenker de laatste jaren op zijn eigen bedrijf al een aantal veranderingen doorgevoerd. "De laatste 10 jaar warm ik de stal al een paar dagen op voordat de nieuwe dieren komen. Dit is bij vleeskuikens misschien nog wel belangrijker. Eigenlijk alles moet kloppen, zodat het dier minder stress heeft. Ook het voer moet goed zijn. En natuurlijk goed, schoon drinkwater. Wij voegen al 20 jaar biologische producten toe aan het water, zodat je het water ook echt goed schoonhoudt."

Meer weten?

Lees meer over voetzoollaesies.

Vragen over voetzoollaesies?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?