SBIR en Horizon2020 steuntje in de rug voor geluidwerende innovatie

Gepubliceerd op:
23 september 2019

4Silence ontwikkelde de Whisstone, een innovatie die geluidsoverlast van wegen vermindert. Hiervoor kreeg het bedrijf steun via de SBIR, een competitie waarmee de overheid ondernemers uitdaagt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen, en via Horizon2020.

4Silence: Valorisatie in praktijk

De Whisstone is een betonnen bak met sleuven, die dicht langs de weg moet worden ingegraven. Het geluid resoneert dan, waardoor het lawaai naar boven afbuigt. Een ideale, vernieuwende oplossing voor een maatschappelijk probleem.

"De SBIR (Small Business Innovation Research) waar 4Silence zich voor inschreef, ging om geluidsoverlast langs provinciale wegen", vertelt René Broekhuizen, Programme Officer SBIR bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). "Zij hadden een goed idee en om dit verder uit te werken gaven wij daar een onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht aan."

Aanbodzijde creëren

Het bedrijf was één van de winnaars van de SBIR-uitvraag ‘Minder geluid langs de provinciale weg’. De trofee? Zichtbaarheid en financiering. "We ontvingen een budget om onszelf te ontwikkelen en een proefmodel te bouwen om aan de buitenenwereld te tonen", vertelt Eric de Vries, CEO van 4Silence.
De overheid zet SBIR met een duidelijk doel in. "Als overheid proberen met deze innovaties een aanbodzijde van de markt te creëren waarop we zelf willen gaan inkopen", gaat René verder. "In dit geval wilden de provincies geluidswerende maatregelen inkopen. Vervolgens zetten we onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten uit om die te ontwikkelen. Is dat gebeurd, dan willen we ze graag kopen. Na het ontwikkelen van prototypes moet de ondernemer het product wel zelf vermarkten. Daar kunnen andere financiële instrumenten van RVO.nl bij helpen."

En nu Europa in

Toen het concept van 4Silence volledig duidelijk was, besloot het bedrijf gebruik te maken van Horizon 2020. "Horizon 2020 is echt bedoeld om je bedrijf uit te rollen in Europa", vervolgt Eric. "We hebben in heel Europa dezelfde problemen als het gaat om verkeerslawaai. 4Silence toonde aan hoe onze techniek werkt en bezit nu de financiële middelen om de uitrol naar het buitenland te faciliteren."

Deze middelen krijgen de ondernemers overigens niet voor niets: ze dienen met een duidelijk plan te komen. Elke van de Graaf, coördinator EU mkb-team bij RVO.nl: "4Silence heeft een businesscase moeten ontwikkelen waarin ze aantonen dat het bedrijf een zelfstandige toekomstvisie heeft." Vervolgens moeten bedrijven naar Brussel om het plan te pitchen. "Dat bestaat uit een 10 minuten lange presentatie voor een panel, gevolgd door een Q&A-sessie. Op basis van dit gesprek beslist het panel of je geld krijgt." Een goede voorbereiding is cruciaal voor dit gesprek. "Vandaar dat we van te voren bij RVO.nl repeteren wat er in Brussel gaat gebeuren, zodat ondernemers goed zijn voorbereid."

Gouden tip

Tot slot, welke gouden tip heeft Eric voor de ondernemer? "Het allerbelangrijkste is dat je een fantastisch product hebt, daarna komen focus en doorzettingsvermogen. Heb je uitsluitend een fantastisch product, dan betekent dat niet dat mensen gelijk staan te popelen dit af te nemen. Doe je iets nieuws, dan kost het overtuigen van mensen een hoop energie."

Meer weten?

Lees meer over SBIR  en Horizon 2020.

Dit is een bewerking van een artikel op baaz.nl

Vragen over SBIR en/of Horizon 2020?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?