“Schakel een tussenpersoon in”

Gepubliceerd op:
12 juli 2021

Ondernemers die worstelen met verlies van inkomen door de coronacrisis kunnen verschillende soorten subsidies aanvragen. Ad Bolleman werkt vanuit het Administratie & Belasting Gilde B.V. veel samen met horecaondernemers. Hij ondersteunt in het aanvragen. “Schakel een expert in om het aanvraagproces soepeler te laten verlopen.”

De Tegemoetkoming Schade COVID-19 (TOGS) was volgens Bolleman gemakkelijk aan te vragen. Het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zit wat ingewikkelder in elkaar. Daarom schakelen veel ondernemers een tussenpersoon in, zoals Bolleman.

Vergelijken en adviseren

Veel ondernemers vinden het vooral lastig om de juiste inschattingen te maken en de gevolgen te overzien. Een tussenpersoon kan bijvoorbeeld goed inschatten welke waardes ingevuld moeten worden om niet te veel en ook niet te weinig subsidie te krijgen. Bolleman ziet in de praktijk dat ondernemers die de aanvraag zelf invullen in eerste instantie te veel subsidie ontvangen. Ze worden daarna achteraf onplezierig verrast met een bedrag dat ze moeten terugbetalen. Bolleman: “Schakel zeker een expert in. Deze kan het aanvraagproces soepeler laten verlopen, maar ook een inschatting maken van de kansen en risico’s.”

Geeft ruimte

Volgens Bolleman is het zeker aan te raden om de TVL en eventuele andere regelingen aan te vragen. “Het helpt ondernemers door deze lastige tijd te komen. En geeft hen de ruimte om creatief na te denken over nieuwe manieren om omzet te maken.” Veel van de horecaondernemers met wie Bolleman samenwerkt bedenken bijvoorbeeld nieuwe horecaconcepten. Of vinden nieuwe manieren om winst te maken. Daarnaast helpt de tegemoetkoming om het hoofd boven water te houden.

Niet te veel en als het kan achteraf

Bolleman heeft veel TVL-aanvragen gedaan en weet nu precies wat zijn klanten nodig of juist niet nodig hebben. Op basis van zijn ervaringen geeft hij ondernemers de volgende tips:

  • Vraag niet te veel tegemoetkoming aan, of zorg dat u een deel apart houdt. Alles wat u te veel aanvraagt, moet u later terugbetalen.
  • Vraag, als het kan, de TVL achteraf aan. Zo weet u precies hoeveel u nodig heeft en voorkomt u later terugbetalen.
  • Werkt u met een tussenpersoon, dan is het handig deze te machtigen via eHerkenning. De tussenpersoon kan dan sneller en effectiever te werk gaan.

Bent u ondernemer en heeft u door omzetverlies moeite om de vaste lasten te betalen? Vraag dan de Tegemoetkoming Vaste Lasten aan. De TVL Q2 2021 is geopend tot 20 augustus 17:00 uur.

Vragen over TVL?

Bent u tevreden over deze pagina?