Slim geld voor e-health innovatie

Gepubliceerd op:
10 december 2020

Binnen de Nederlandse zorgsector lijkt innovatie een sleutelwoord, maar een goed concept voor een innovatief product is nog geen garantie voor succes. In de fase van concept naar gevestigd bedrijf hebben start-ups zoals MiGuide behoefte aan kapitaal en ondersteuning: ook wel 'slim geld'. De Seed Capital-regeling voorziet in deze behoefte. Lees hoe innovatie én slim geld de zorg beter maken.

In 2017 startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met het verstrekken van risicokapitaal aan investeringsfondsen met de Seed Capital-regeling die RVO uitvoert. De fondsen investeren dit kapitaal op hun beurt aangevuld met eigen kapitaal in e-health ondernemingen. Zo brengen zij veelbelovende innovaties sneller op de zorgmarkt. Ook bieden deze fondsen kennis over de sector én een relevant netwerk. In 2020 investeerde investeringsfonds Healthy.Capital in start-up MiGuide die een app maakte om diabetes type 2-patiënten te coachen naar een gezondere levensstijl.

Coaching op maat

De app richt zich vooral op de leefstijl en gedragsverandering van de patiënt. Die ontvangt coaching op maat over voeding, beweging, ontspanning en de controle van het glucosegehalte. Deze gegevens komen uit:

  • het huisartsen-informatiesysteem (HIS);
  • 'wearables' zoals smartwatches, sporthorloges en activity trackers;
  • digitale voedingsboeken;
  • doelen die de gebruiker zelf stelt.

Patiënten leren hoe ze met het inzicht in hun medisch dossier en levensstijl zelf invloed hebben op hun gezondheid. MiGuide is hiermee dus het digitale verlengstuk van de eerstelijnszorg (huisarts en zorggroepen) bij de patiënt thuis.

Slim geld

Healthy.Capital ondersteunde MiGuide behalve met kapitaal ook met kennis, ervaring én het netwerk in de sector. Het investeringsfonds weet wat er in een sector speelt, zodat MiGuide kon inspelen op kansen die zich voordeden. Ook dacht het actief mee met het strategisch plan, de financiële 'roadmap' en de inzet van het netwerk als hefboom voor groei. "We zorgen samen met de ondernemer dat zij kunnen versnellen", merkt Douwe Jippes van Healthy.Capital op.

MiGuide merkte een groeiend vertrouwen van investeerders door de zichtbaarheid van de app en positieve reacties van patiënten en huisartsen. "In de zoektocht naar slim geld is het beslissend om te blijven praten en jezelf bekend te maken", zo stelt Arjen Huizinga, directeur van MiGuide. "Er is niemand die zomaar op de deur klopt, je moet er zelf op uit gaan."

Zoektocht naar kapitaal

Voor start-ups in de medische sector is het lastig om van concept tot bedrijf te komen door hoge opstartkosten, wet- en regelgeving en de nodige kennis van de medische sector. En waar halen ze het geld voor een innovatie vandaan? De winst wordt namelijk bepaald door wat het uiteindelijk oplevert voor de maatschappij. Maar voor de eerstelijnszorg betekent een investering niet direct dat zij óók het voordeel ondervinden.

In een onzekere markt helpt het dan als investeringsfondsen een versnelling geven aan bedrijven die een relatief hoog risicoprofiel hebben. Deze investeringsfondsen zijn op hun beurt geholpen met de Seed Capital-regeling die een stukje van dit risico wegneemt én meer investeringsruimte biedt.

Meer weten?

Bent u net als MiGuide op zoek naar een investeerder? U kunt direct terecht bij de SEED investeringsfondsen. Kijk bij welke investeringsfondsen u een aanvraag kunt doen. Of lees meer informatie over de SEED Capital-regeling.

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?