"Sluit verduurzaming aan bij natuurlijke momenten"

Gepubliceerd op:
1 april 2021

Bestaande kantoorgebouwen in Nederland moeten per 1 januari 2023 minimaal voorzien zijn van energielabel C. Gemeenten spelen een cruciale rol in het behalen van deze doelstelling. In Rotterdam gaat het al de goede kant op: de gemeente voldoet met ongeveer de helft van haar kantoorgebouwen die zij zelf in gebruik heeft, aan label C.

De gemeente Rotterdam heeft binnen de concernhuisvesting geïnventariseerd welke panden aan energielabel C moeten voldoen en welke maatregelen ze hierop kan toepassen.

Per object bekijken

Evelien Boevé, assetmanager concernhuisvesting bij de gemeente Rotterdam: "In onze portefeuille-aanpak hebben we objectvisies opgesteld: wat willen we per pand, wat is daarin onze financiële situatie, de technische staat en de toekomstverwachting? We kijken vooral naar de panden die nog langere tijd worden gebruikt en waar we op korte termijn geen nieuwbouwontwikkeling of grote verbouwingen aan verwachten. Juist in die panden kun je natuurlijk gaan investeren."

CO2-arm en aardgasvrij

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht de Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed voor gemeenten uit. Deze kaart geeft gemeenten inzicht in hoe zij kunnen toewerken naar het CO2-arm en aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed. Anja Buisman, projectleider Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed bij VNG: "Wij proberen gemeenten te stimuleren om hun portefeuille in beeld te brengen en op basis daarvan te bekijken hoe de labelverplichting daarin past."

Bespaar kosten en overlast

Het advies van Boevé: "Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke momenten. Wij hebben onlangs de klimaatinstallatie van een kantoor aangepast. Hierbij moesten ook aanpassingen aan de plafonds gedaan worden. Omdat de plafonds toch open moesten, hebben we direct LED-verlichting aangebracht. Daar haal je kostenvoordeel uit, maar ook bespaar je zo overlast richting de gebruiker van het object."

Meer informatie

Meer weten over het Energielabel?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?