Soja sleutel tot gezonder eten én beter bestaan in deelstaat India

Gepubliceerd op:
28 september 2022

In de Indiase deelstaat Madhya Pradesh komen ondervoeding en een ongezond voedingspatroon veel voor. Suresh Motwani werkt bij de ngo Solidaridad Network Asia. Hij wil 2 vliegen in één klap slaan: de bevolking gezonder laten eten én hen toegang geven tot meer inkomen. Hij vertelt over het project, waarin meerdere partijen met succes samenwerken.

Waarom richt het project zich specifiek op Madhya Pradesh?

Motwani: "Met de grootste sojaproductie van het land staat deelstaat Madhya Pradesh bekend als de soy bowl van India. Ook wordt er een grote hoeveelheid groenten verbouwd. En toch komen ondervoeding en een ongezond voedingspatroon er vaak voor, vooral onder de plattelandsbevolking, vrouwen en kinderen. Dat komt onder meer omdat eiwitrijke voeding zoals soja van oudsher als veevoer wordt gezien. Ook ontbreekt het aan informatie over hoe bijvoorbeeld soja en groenten op een goede manier bereid kunnen worden. Terwijl de voedingsstoffen in soja en groenten erg belangrijk zijn voor een gezond dieet en om ondervoeding tegen te gaan."

Wat is het hoofddoel van het project?

Motwani: "We proberen 2 vliegen in een klap te slaan in Madhya Pradesh: de bevolking gezonder laten eten èn boeren een hoger inkomen geven. Dat doen we door trainingen te geven en kennis te verspreiden over de manier waarop sojabonen en groenten verbouwd kunnen worden, vooral aan de plattelandsbevolking. Ook leert het project hen hoe ze deze gewassen op een goede manier kunnen bereiden voor de eigen consumptie, bijvoorbeeld via kookworkshops."

Hoe kunnen boeren hun inkomen via dit project verhogen?

Motwani: "Niet alle sojabonen en groenten die de boeren verbouwen zijn bedoeld voor eigen consumptie. Het project brengt de boeren in contact met sojaverwerker Vippy. Een deel van de soja- en groentenoogst wordt op de lokale markt aangeboden. Zo kunnen boeren hun inkomen verhogen.

Via East West Seeds ontvangen de boeren groentezaden van goede kwaliteit. Ook krijgen ze training in de beste teelttechnieken. Verder gaat in het project speciale aandacht uit naar kinderen en vrouwen. Zo worden vrouwen getraind in het aanleggen van kitchen gardens voor het telen van groenten. Deze dragen bij aan gezonde lunches op de scholen, waarvoor scholen en vrouwengroepen samenwerken."

Welke partijen zijn er nog meer betrokken?

Motwani: "Solidaridad Network Asia werkt samen met boerencoöperatie Smarth Kisan, zadenproducent East West Seeds, het Indiase overheidsprogramma M.P. Rural Livelihood Mission en sojaverwerker Vippy."

Krijgen de deelnemers ook direct geld van deze partijen?

Motwani: "Er gaat geen geld rechtstreeks naar de boeren. We ondersteunen de boeren in het verbouwen, bereiden en verkopen van sojabonen en groenten. Het gaat ten eerste om de beschikbaarheid van deze gewassen, daarna om de betaalbaarheid ervan en ten derde om bewustwording rond het eten van gezonde levensmiddelen."

Wat zijn tot nu toe de resultaten van het project?

Motwani: "Tot nu toe loopt het project goed op schema. In 5 districten van de deelstaat bereikt het project maar liefst 50.000 gezinnen. Inmiddels hebben 1.300 boeren training ontvangen, die de kennis weer verder zullen doorgeven. Ook zijn er 1.390 vrouwen onderwezen in de kitchen gardens. De boeren die meedoen aan het project hebben een hogere opbrengst per m² dan voorheen."

Wat is de grootste uitdaging voor het project?

Motwani: "Dat is het blijvend veranderen van de mindset van de gemeenschap over gezonde voeding. Dat lukt niet in 3 of 4 jaar, het gaat echt om de lange termijn. Daarvoor is het ook heel belangrijk dat alle partners van het project bij elkaar worden gehouden en zich blijvend committeren aan de doelen van het project. Juist daarin hebben we veel steun gehad aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO helpt ons er goed bij om de partijen ook voor de lange termijn gemotiveerd te houden, door samen doelen te vinden en te kijken naar mogelijkheden voor schaalvergroting van het project."

Op welke vlakken was RVO nog meer van toegevoegde waarde?

Motwani: "Zonder hulp van RVO was het lastig geweest om het project in het leven te roepen. De partners werken allemaal op een ander gebied en hadden niet regelmatig contact met elkaar. Dat kwam pas met de hulp van RVO. Zo zijn nu allerlei groepen met elkaar in contact: van vrouwengroepen tot sojaproducenten en van overheidsinstanties tot scholen. Daarnaast ontvangt het project financiële steun vanuit de Sustainable Development Goals Partnerschapsfaciliteit, die RVO namens het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert. Deze regeling is bedoeld voor projecten die zich richten op duurzame oplossingen voor mensen in ontwikkelingslanden."

Als bedrijf aan de slag

Wilt u ook werken aan duurzame oplossingen voor mensen in ontwikkelingslanden?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?