“Stortplaatsen vullen grondstoffentekort aan”

Gepubliceerd op:
11 november 2022

In het Europese project COCOON (Consortium for a Coherent European Landfill Management Strategy) werkten verschillende landen samen aan duurzaam beleid voor vuilstortplaatsen. Senior adviseur Leefomgeving en bodemexpert Jan Frank Mars vertelt: "De samenwerking is goed voor duurzame innovaties en de circulaire economie."

Vuilstortplaats

Het project ontwikkelt beleid voor duurzaam beheer van de Europese stortplaatsen. Dat is nodig, omdat oude stortplaatsen stoffen kunnen bevatten die slecht zijn voor het milieu. Denk aan chemisch afval, asbest of andere verontreinigingen. Mars: “Het risico bestaat dat die stoffen via het grondwater in het milieu komen. Gelukkig houden we dat in Nederland goed in de gaten.”

Gebruikmaken van kansen

De afdeling Leefomgeving van Rijkswaterstaat neemt namens Nederland deel aan COCOON. “Stortplaatsen hebben een economische meerwaarde. Wij zeggen: maak de stortplaats deel van de gebiedsontwikkeling. Saneren levert grond op voor woningbouw of de aanleg van zonneweides, golfbanen en recreatieterreinen.”

Oplossing saneringskosten

Maar stortplaatsen blijven vaak liggen, omdat de saneringskosten hoog kunnen zijn. Daar bestaat een oplossing voor. Mars: “Je weet van te voren niet wat er in de grond zit. Daardoor vallen de kosten de ene keer mee, de andere keer tegen. Door met meerdere partijen de totale kosten van meerdere projecten te delen, kom je gemiddeld uit.”

Meer aandacht voor hergebruik

Met collega’s van Rijkswaterstaat bezocht Mars de Europese Commissie. “We maakten hier het punt dat stortplaatsen een rol kunnen spelen in de circulaire economie. Er is bijvoorbeeld nog weinig aandacht voor hergebruik van grondstoffen uit stortplaatsen. Je vindt er steen, hout en metalen die een nuttige toepassing verdienen.”

Internationaal samenwerken

De kracht van COCOON is dat landen dit soort kennis en innovaties met elkaar delen. Zo scant België de ondergrond met moderne grondradartechnieken. Hierdoor weten we beter wat er in de grond zit: kennis die helpt om risico’s in te schatten.

Een ander voorbeeld komt van Malta. Daar maken ze betonblokken van het as van afval. “Een mooi voorbeeld van hergebruik dat we misschien ook in Nederland kunnen toepassen”, vindt Mars.

Subsidie Interreg aanvragen?

Wilt u ook werken aan een Europa dat duurzamer is en beter bestand tegen klimaatverandering? Of zoekt u samenwerkingspartners om een innovatie te realiseren? Vraag dan subsidie aan via de Europese regeling Interreg Europe. Met Interreg ondersteunen we internationale samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden op het gebied van duurzaamheid.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?