"Uitstootvrij zwaar transport in de stad belangrijke drijfveer voor verduurzaming"

Gepubliceerd op:
10 maart 2021

De gemeente Amsterdam voert in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en andere partijen een proeftuinproject uit. Dit project richt zich op de ontwikkeling en het testen van een afvalinzamelingssysteem zonder uitstoot, op basis van hernieuwbare waterstof. Het doel is de logistiek van de (binnen)stad snel en uitstootvrij in gang zetten en hiervoor draagvlak creëren.

Amsterdam gaat voor zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad in 2025. Hiermee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en ook de gezondheid van de Amsterdammers verbeteren. Voor de stad is het gebruik van waterstof de beste manier om de stedelijke afvalinzameling te verduurzamen. De HvA doet onderzoek naar onder meer de maatschappelijke meerwaarde van deze innovatie.

Groene waterstof

Michiel Huijgen, onderzoeker H2WasteCollect bij de HvA: "Eind 2021 rijden er in Amsterdam zeker 6 H2-elektrische vuilniswagens. Die worden aangedreven door groene waterstof die in de buurt van het gerealiseerde H2-tankstation geproduceerd wordt. Door vertraging rond het vergunningsproces en de coronacrisis is de levering van de waterstof-elektrische trucks en het tankstation met een jaar uitgesteld."

Kennisuitwisseling, een belangrijke rol voor kennisinstituten

Het project wordt ondersteund door DKTI-Transport. Huijgen vindt kennisuitwisseling tussen DKTI-projecten belangrijk. "Er zijn veel DKTI-projecten waarbij onderzoek gedaan wordt naar dezelfde onderwerpen of met raakvlakken. Het kan nuttig zijn om de aanpak te vergelijken. Dit biedt mogelijk ook inzichten in het opschalen van de technologie en de mogelijke resultaten buiten de pilot."

Zwaar vervoer

Huijgen: "Voor de transport- en logistieksector zijn stedelijke zero-emissiezones (uitstootvrije zones) een belangrijke drijfveer om te verduurzamen. Vooral bij het zware vervoer is dat moeilijk en kostbaar. Uitkomsten van DKTI-projecten zoals deze kunnen helpen om de weg naar verduurzaming van zwaar vervoer binnen de stad te bepalen. Denk aan een bepaalde technologie, zoals batterij of waterstof, of vervanging door kleinere voertuigen."

Voor veel binnenstedelijk goederenvervoer zitten mogelijkheden tot verduurzaming in de alternatieve stadslogistiek. Zoals met kleinere elektrische voertuigen of met fietsen, en meer coördinatie en collectief gebruik van de voertuigen. Dat laatste vereist ook dat logistieke partijen meer data met elkaar delen.

Tips

Huijgen adviseert bij het opstellen van een planning te focussen op het resultaat, de deadline en de doorlooptijd van het project. "Het toevoegen van een onafhankelijke partij, die meer vanuit helicopterview kijkt, kan voordelen meebrengen. Houd ook altijd rekening met de duur van vergunningstrajecten of toewijzing van een perceel bij realisatie van vastgoed."

Meer weten?

Meer weten over DKTI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?