"Verbreding en verduurzaming van mijn akkerbouwbedrijf biedt toekomstperspectief"

Gepubliceerd op:
7 juni 2022

In 2015 nam Nico Rodenburg het akkerbouwbedrijf van zijn vader over. Sindsdien werkt hij aan de verbreding en verduurzaming van het bedrijf. Bijvoorbeeld door de aanschaf van zonnepanelen. Rodenburg: "Door te investeren wil ik mijn bedrijf toekomstbestendig maken."

Mede dankzij (verduurzamings)regelingen van RVO zoals de Energie-investeringsaftrek is er toekomstperspectief voor akkerbouwers zoals Rodenburg. Met de steun van RVO kunt u bijvoorbeeld investeren in duurzame technologieën of apparaten, zodat u op de lange termijn kosten bespaart.

Verbreding

"Met 30 hectare aardappelen, graan en suikerbiet is ons akkerbouwbedrijf vrij klein," vertelt Rodenburg. "Van alleen de akkerbouw kunnen we niet rondkomen. Ik heb een tijdje buiten het bedrijf gewerkt, maar dat gaf niet genoeg voldoening. Bovendien liggen hier in de regio veel kansen op het gebied van toerisme en het bedrijfsleven."

Daarom koos Rodenburg ervoor om een oude monumentale schuur om te bouwen tot bezoekboerderij, met financiële steun vanuit het Boerderijenfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bedrijven kunnen hier bijvoorbeeld een ruimte huren om te vergaderen. Rodenburg: "Door het bedrijf te verbreden ontstaat een nieuwe inkomstenbron."

Rodenburg: "Denk niet te snel: 'mijn aanvraag past niet bij deze subsidie', want er is vaak meer mogelijk dan je verwacht."

Zonnepanelen

Rodenburg maakt regelmatig gebruik van regelingen vanuit de overheid om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken. Zo ontving hij in 2018 vanuit RVO een subsidie voor jonge landbouwers. Rodenburg: "Ik wil mijn bedrijf met investeringen bij de tijd houden. Met deze subsidie heb ik zonnepanelen geplaatst. Zonder de subsidie was dat niet mogelijk geweest, en ik pluk er nu nog de vruchten van."

Ook heeft Rodenburg subsidie aangevraagd voor een warmtepomp voor de omgebouwde schuur. Met de subsidie Investeren in groen-economisch herstel wil hij een spit-zaaicombinatie aanschaffen. "Twee losse machines zijn wellicht goedkoper, maar de combinatie is efficiënter en duurzamer."

Ook uw akkerbouwbedrijf verduurzamen?

Verduurzaming is belangrijk voor de bedrijfskansen van een agrarisch ondernemer. “Akkerbouwers zijn soms wat terughoudend," denkt Rodenburg. "Denk niet te snel: 'mijn aanvraag past niet bij deze subsidie', want er is vaak meer mogelijk dan je verwacht." RVO voert verschillende regelingen uit om verduurzaming te ondersteunen.

Op onze website vindt u een overzicht van alle regelingen voor akkerbouwers.

Bent u tevreden over deze pagina?