"Verduurzamen zit in ons DNA"

Gepubliceerd op:
17 juni 2022

Algemeen directeur Leo van der Lans van tomatenkwekerij Lans is altijd bezig met verduurzaming. Het loopt als een rode draad door de geschiedenis van zijn bedrijf. Verduurzamen doet Lans samen met toeleveranciers, collega-tuinders en de overheid. Met hulp van subsidies van RVO.

Leo van der Lans, algemeen directeur tomatenkwekerij Lans
Tros tomaten wordt geoogst

"Verduurzaming zit in ons DNA", zegt Van der Lans. "Het is blijvend pionieren. Ooit stookten we op kolen, daarna op olie. Begin jaren 80 was de overstap op aardgas een hele verbetering. Nu werken we met restwarmte van industrie en met aardwarmte."

Aardwarmte samen met andere tuinders

In 2015 zette Lans samen met 7 collega-tuinbouwbedrijven in de regio het project GeoPower Oudcamp op. De tuinbouwbedrijven investeerden met elkaar in een aardwarmte-installatie. Deze installatie pompt warm water van 95 graden omhoog, van een diepte van 2.800 meter. Via warmtewisselaars verwarmt dit water de kassen. Zo bespaart het project 15 miljoen kuub aardgas per jaar: het verbruik van 10.500 huishoudens. En het scheelt een CO2-uitstoot van 26,7 kilogram ton per jaar.

"Het is een goed werkend systeem," licht Van der Lans toe. "Samen investeren levert ook meer op voor de tuinbouwbedrijven. Ook subsidie vanuit Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) heeft ons geholpen."

Zuinige led-verwarmingslamp

Led-verwarmingslamp

Van der Lans: "De subsidies van RVO moedigen aan om milieuvriendelijke oplossingen te bedenken."

Dat geldt ook voor het recente project LEDFan. Deze led-verwarmingslamp ontwikkelde Lans samen met het Hongaarse bedrijf Tungsram. Het is een energiezuinige vervanging van de natriumlamp. Van der Lans: "We zochten een lamp die minder elektriciteit gebruikt dan de natriumlamp. Dan kom je al gauw op ledverlichting. We kwamen op het idee om er een ventilator in te bouwen. Deze koelt de lamp en stuurt de warmte naar de tomatenplanten."

"Het verduurzamingseffect van de LEDFan is groot: 40 tot 45% minder elektriciteitskosten. Een geweldige stap die we konden zetten dankzij de subsidie Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI) van RVO. Zo'n LEDFan kost € 600 per stuk. Ter vergelijking: een normale lamp kost € 200. Met de MEI-subsidie konden we de stap naar de energiezuinige lamp makkelijker zetten."

Duurzame toekomst

"De subsidies van RVO moedigen aan om milieuvriendelijke oplossingen te bedenken voor de toekomst," merkt Van der Lans tot slot op. "Soms zetten we zelfs stappen die we 3 jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. In een soort drie-eenheid brengen we duurzaamheid en economische haalbaarheid bij elkaar. Met de glastuinbouwsector, de toeleveranciers en de overheid. Dat geeft een enorme kracht!"

Bekijk ook het overzicht met alle regelingen voor glastuinders.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?