"Versnellen van de woningbouwopgave zonder kwaliteitsverlies"

Gepubliceerd op:
26 juli 2021

De komende 10 jaar moet er een miljoen woningen in Nederland aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Geen eenvoudige opgave. Jos Feijtel (Expertteam Woningbouw), Stefanie Gijsbers (gemeente Eindhoven) en Stefan Schuwer (Woonbedrijf Eindhoven) vertellen hoe je met gebundelde krachten de woningmarkt vlot trekt.

Een van de mogelijkheden om de woningbouw te versnellen is het bouwen van flexwoningen. Schuwer: "Ik heb een hekel aan de term ‘flexwonen’ omdat tijdelijke woningen helemaal niks met flexwonen te maken heeft. Flexwonen kan in woningen die er permanent staan, en andersom kan ook. Ik heb het liever over tijdelijke woningen: we bouwen gewoon kwaliteit. Kwaliteit, die op termijn verplaatst, dan wel anders ingevuld kan worden."

Een bijzonder project

In Buurtschap te Veld in Eindhoven worden circa 670 woningen gebouwd. Het project is in veel opzichten bijzonder door zijn bijzondere stedenbouwkundige opzet met veel groen, door zijn omvang en door de grote verscheidenheid aan woningen die er gebouwd wordt. Maar ook door de breedte van de samenwerkende partijen die aan de slag is. Dat is een mix van zelfbouwers, corporaties, markt en gemeente. En ook door het Living Lab, waarin experimenten op bouw- en woongebied worden ontwikkeld. 

Gijsbers: "Voordat het project gestart werd was het gebied een braakliggend terrein met een gronddepot, een stadsakker en een woonwagenlokatie, verder niets."  Schuwer: "Dus moeten we ook water, electra, wegen en andere infrastructuur aanleggen. Dat maakt het financieel ook een bijzonder project, vergeleken met andere locaties waar tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Die maken meestal gebruik van de al aanwezige infrastructuur, omdat het vaak om kleine aantallen gaat."

Smeerolie

Feijtel geeft aan dat in alle woningbouwprojecten een aantal gemeenschappelijke kenmerken zit. "Het belangrijkste is het overdragen van specifieke kennis. In het Expertteam Woningbouw is veel kennis van ruimtelijke procedures, verschillende doelgroepen en welke financiële middelen er zijn. In die zin zijn we de slimme smeerolie tussen gemeente, corporatie, markt en gebruikers."

Bibliotheek aan kennis en ervaring

Gemeenten die advies willen, gaan eerst in gesprek met een Versnellingskamer Flexwonen. Feijtel: "Daarbij krijg je de doelgroepen scherp en beoordeel je locaties al op voor- en nadelen. We stellen een mogelijke aanpak voor en kunnen de partijen daarna ook verder begeleiden. Er is bij het expertteam vooral heel veel kennis over en ervaring met woonnormen, regelgeving en hoe je zo’n procedure snel doorloopt. Je put uit die bibliotheek aan kennis en ervaring als je het expertteam inschakelt."

Meer weten?

Expertteam Woningbouw

 

Vragen over het Expertteam Woningbouw?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?