"Voor omwonenden is er een coöperatie opgericht"

Gepubliceerd op:
14 december 2020

In het buitengebied van Zeewolde wordt een van de grootste windparken van Nederland gebouwd. Al staat het park er nog niet, de initiatiefnemers betrekken nu al de omgeving. Voor omwonenden is een energiecoöperatie opgericht: de Nieuwe Molenaars.

"Maar liefst 91 nieuwe windmolens worden in het buitengebied van Zeewolde gebouwd", vertelt Tessa Felix van Windunie. In samenwerking met het Rijk, de provincie en de gemeente is bepaald waar precies deze turbines komen te staan. "Tegelijkertijd is gekeken naar manieren waarop de omgeving betrokken kan worden bij het project. Het is de bedoeling minimaal 2,5% van de totale investering van het project beschikbaar te stellen voor deelname door omwonenden."

Deelnemen

De initiatiefnemers betrokken omwonenden al vroeg bij hun plannen. "Het bouwen van een windpark heeft best een lange aanloop", zegt Felix. "En we wilden omwonenden toch al iets concreets bieden. Dat gebeurde in de vorm van een speciaal opgerichte coöperatie: de Nieuwe Molenaars."

De Nieuwe Molenaars heeft een van de 255 oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde, die op termijn afgebroken worden, gekocht. Omdat de coöperatie nog niet in staat was dat zelf te financieren, heeft een aantal lokale en landelijke coöperaties dat voorgeschoten. Op die manier kreeg De Nieuwe Molenaars een klein aandeel in het windpark Zeewolde. En konden bewoners al in een vroeg stadium lid worden, om later te participeren.

Voorbeeldproject

Vorig najaar heeft de Nieuwe Molenaars geld bij de leden opgehaald om de lening aan de coöperaties terug te betalen. De leden, inwoners van Zeewolde en Almere, konden voor minimaal € 250 meedoen. Zo is in totaal € 600.000 opgehaald. Felix: "Omdat windpark Zeewolde omwonenden zo vroeg heeft betrokken, is het een voorbeeldproject voor andere windparken."

Via De Nieuwe Molenaars zijn omwonenden ook een beetje eigenaar van het windpark. Hierdoor profiteren ze mee van de rendementen van het opwekken van windenergie. Een deel van het rendement blijft achter in de Nieuwe Molenaars. Dat wordt weer geïnvesteerd in nieuwe projecten in de omgeving.

Flora en fauna

RVO heeft voor het project een SDE+-subsidie verstrekt. Daarmee is het windpark verzekerd van een basisprijs voor de opgewekte energie. "Ook verleende RVO een ontheffing voor flora en fauna", zegt Felix. "Omdat windturbines slachtoffers kunnen veroorzaken onder vleermuizen en vogels, moet van te voren onderzocht worden hoe het park zo ingericht kan worden dat dit het voortbestaan van de populatie niet schaadt."

Meer weten

Vragen over Windenergie op land?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?