''Als waterstof werkt bij een vuilniswagen, werkt het overal bij''

Gepubliceerd op:
17 november 2022

De gemeente Groningen verzamelt restafval met een vuilniswagen op waterstof. Dit doen ze vanuit het project HECTOR dat onderdeel is van het programma Interreg North West Europe (NWE). “We willen leren hoe dit soort voertuigen het doet in de praktijk”, vertelt assetmanager machine- en wagenpark Michel Doornbos.

Schonere lucht in de stad

Groningen werkt aan een emissievrije binnenstad in 2025. “Een uitdaging voor het stadsbeheer”, vertelt Doornbos. “Wij voeren allerlei werkzaamheden uit in de binnenstad met zware, rijdende werktuigen. Deze werktuigen vragen zoveel vermogen, dat elektrische accu’s niet voldoende zijn. Waterstof zagen we als een mogelijke oplossing. We hebben de effectiviteit getest met de afvalinzamelaar, want die vraagt het meeste vermogen. Als de afvalinzamelaar een werkdag kan volmaken, dan lukt het met alle werktuigen.”

Accu laadt op tijdens het werk

In de binnenstad staan 2300 ondergrondse containers voor huishoudelijk afval. De vuilniswagen trekt deze containers met een kraan uit de grond en perst het afval samen. “De afvalinzamelaar zet waterstof om in elektriciteit en laadt de accu op tijdens de werkzaamheden. Daardoor raakt de accu minder snel leeg dan gebruikelijk.”

Resultaten HECTOR

De resultaten van het project zijn veelbelovend. “De internationale samenwerking stimuleert de waterstofeconomie op Europees niveau en is leerzaam. We hebben geleerd dat we de uitstoot van schadelijke stoffen kunnen verminderen door waterstof als brandstof te gebruiken. In Duitsland rijdt bijvoorbeeld een vuilniswagen die goed presteert en zoveel mogelijk wordt ingezet. De techniek is nog in ontwikkeling en er zijn aanpassingen nodig van de wetgeving. Ook bewustwording is belangrijk: we doen dit met een reden.”

Subsidie van Interreg

HECTOR is onderdeel van het programma Interreg Noord-West Europa (NWE). Er doen 7 steden mee. Het project moet aantonen dat vuilniswagens op waterstof een goede oplossing zijn om schadelijke uitstoot te verminderen. De gemeente ontvangt voor deelname subsidie uit het Europese fonds Interreg.

Doornbos raadt ook andere organisaties aan gebruik te maken van de subsidie. “Het is een financiële stimulans. De subsidie helpt als je stappen wil zetten met waterstof. Je kunt er een deel van de kosten voor onderdelen van voertuigen mee vergoeden.”

Doe mee aan Interreg

Wilt u Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken? Of zoekt u samenwerkingspartners om een innovatie uit te gaan rollen? Interreg biedt ondernemers, onderzoekers en de overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?