"We gebruiken de SOW om de zorg efficiënter te laten samenwerken"

Gepubliceerd op:
10 september 2021

De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) biedt kansen voor de zorg. En dat is broodnodig, zegt Mirjam Mijnsbergen, manager specialistische zorg bij Thuiszorg West-Brabant (TWB). "Wij willen ontwikkelen en innoveren en de SOW  is één van de weinige subsidiemogelijkheden die dat ondersteunt."

De thuiszorg staat voor een grote uitdaging: met minder personeel en budget meer cliënten helpen. "We hadden nu al moeite met de zomerplanning", vertelt Mijnsbergen. "Daar komt straks de inhaalzorg na de coronacrisis nog bij. Daar speelt onze SOW-aanvraag ook op in." Dit najaar worden bijvoorbeeld heup- en knie-operaties massaal ingehaald. Mijnsbergen: "Het ziekenhuis gaat 10% meer cliënten opereren. Een deel daarvan heeft na de operatie thuiszorg nodig, maar wij hebben niet opeens 10% meer collega’s en capaciteit. Dus onze processen moeten efficiënter worden."

Slimme logistiek in de zorg

TWB werkte al aan een betere samenwerking in de hele zorgketen. "We keken samen met andere zorgverleners wat er aan nazorg nodig was voor mensen die bijvoorbeeld geopereerd worden. Dan kunnen wij goed inschatten welke ondersteuning thuis nodig is, wat mensen zelf kunnen regelen en wat familie kan betekenen. Je merkt dat dat zowel aan onze collega’s als cliënten en partners rust brengt. Voor dit project gaan we intensief samenwerken met Bravis Ziekenhuis en Huisartsen Coöperatie West-Brabant."

Bepaalde groepen cliënten kunnen voorafgaand aan een operatie gescreend worden. Dan is vooraf duidelijk of en welke hulp(middelen) en (mantel)zorg ze nodig hebben. Dat zorgt voor kortere ziekenhuisopnames en een strakke planning bij TWB. "Daarvoor passen verpleegkundigen van TWB en het Bravis de zorgpaden aan, of ontwikkelen nieuwe", zegt Mijnsbergen. "Ook kijken we met huisartsen in de regio welke cliënten uit beeld zijn geraakt of waarvan de gezondheid achteruit is gegaan. Het doel is dat de cliënt zelfredzamer wordt, en wijkverpleging of andere diensten vooral benut worden voor cliënten die dat écht nodig hebben." Naar verwachting worden cliënten op de wachtlijst dan sneller geholpen, de huisartsenzorg ontlast, zijn zorgverleners beter op elkaar afgestemd en kan TWB hun zorginzet tijdig inplannen.

Snelle feedback 

Hoewel een subsidieaanvraag nieuw is voor de thuiszorg, pakte het team van TWB dit zelf op. "We kregen snel reactie op onze vragen. Ook volgden we een webinar over de SOW. Je stopt al veel tijd in zo’n aanvraag, dan is het handig om te weten wat je beter wel en niet kunt doen!" Eén van de aangevraagde thema’s werd afgewezen, maar ook daar was RVO behulpzaam. "We kregen uitgebreide feedback en weten nu waar we ons bij de volgende ronde op moeten richten om ook dit plan voor elkaar te krijgen."

Voor de goedgekeurde plannen staan projectleiders en een stuurgroep klaar. "We moeten van elkaar blijven leren", vindt Mijnsbergen. "Elk onderdeel heeft weer met elkaar te maken: wijkverpleegkundigen, ondersteunende afdelingen, zorgmanagers…Ik hoop dat we hiermee echt zoveel mogelijk cliënten en medewerkers kunnen ondersteunen."

Meer weten?

Lees meer over de SOW

Vragen over de SOW?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?