"We hebben mensen in Noord-Ghana echt veerkrachtiger gemaakt"

Gepubliceerd op:
16 maart 2021

Noord-Ghana produceert meer mais dan ooit te voren. Dat is vooral te danken aan een hulpprogramma gericht op de duurzame productie van mais. 10.000 boeren in Noord-Ghana hebben hier baat bij. Bovendien is de positie van vrouwelijke boeren flink verbeterd.

Dankzij het 'Sustainable Maize Programme' steeg de maisopbrengst in de regio's die aan het programma meededen. Die ging in 7 jaar tijd van gemiddeld 1,8 ton naar 4,5 ton per hectare, door het gebruik van meer duurzame landbouwtechnieken.

Het gevolg hiervan is een beter inkomen voor maisboeren, meer voedselzekerheid in de regio, en meer gelijke kansen voor vrouwelijke boeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunt het programma voor duurzame mais vanuit de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).

"Er is niets mooier dan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen"

Klimaatverandering en gebrek aan kennis

In Noord-Ghana zijn veel arme mensen voor hun inkomen afhankelijk van landbouw. De boeren in de regio hadden tot voor kort weinig kennis over moderne landbouwmethoden. Daarnaast is de grond gevoelig voor erosie. Boeren hebben door klimaatverandering ook te maken met lange droogte of heftige regenval. Dit zorgde voor een opbrengst van slechts 1,8 ton per hectare.

Bossman Owusu, hoofd communicatie van de netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling Solidaridad West Afrika, vertelt hoe de nieuwe kennis de maisproductie heeft kunnen opschroeven. "We zijn erin geslaagd om 10.000 boeren te verrijken met moderne kennis!" Dankzij de nieuwe technieken is de opbrengst van de boeren gestegen van 1,8 ton naar 4,5 ton per hectare. De boeren werken onder meer met verbeterde teelmethoden, en gebruiken kwaliteitszaad en compost.

Hij is trots op de resultaten en zegt dat er niets mooier is dan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen. "Wij zijn blij dat veel boeren nu toegang hebben tot voedsel van goede kwaliteit. En daarnaast een duurzaam inkomen krijgen uit de verkoop van de producten."

Nieuwe pakhuizen zorgen voor voedselzekerheid

Ook de verkoop van de mais is verbeterd. Via coöperaties hebben boeren nu wél toegang tot de markt en ontvangen stabielere prijzen voor hun mais. Nieuwe pakhuizen zorgen bovendien voor gegarandeerde beschikbare voeding voor boeren en hun families. Bossman: "We hebben zo mensen echt uit de armoede geholpen en veerkrachtiger gemaakt."

Van de 10.000 boeren die profiteerden van het programma, is nu een vijfde deel vrouw. Dat is ruim 2 keer zoveel als voor de start van het project in 2013. Het percentage vrouwelijke boeren in de mais-toeleveringsketens was toen minder dan 10%.

Daarnaast zorgden Solidaridad en partners ervoor dat lokale gebruiken, die deelname van vrouwen aan het programma in de weg stonden, werden aangepast. En de vrouwelijke boeren kregen extra ondersteuning op het gebied van marketing, zakelijke vaardigheden en toegang tot land: "Zelfs als de vrouwen alleen zijn of niet gesteund worden door hun man, zijn ze nu in staat om hun familie te voorzien van goed eten."

Partners programma voor duurzame mais

De samenwerkende partners zijn:

  • Solidaridad West Africa;
  • landbouwcoöperatie Masara N'Arziki;
  • landbouwbedrijf Wienco Ghana Limited;
  • Savanna Agriculture Research Institute;
  • ngo TechnoServe Inc.

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

Wilt u ook via een publiek-privaat partnerschap bijdragen aan duurzame doelen in ontwikkelingslanden?

De FDOV-regeling is inmiddels gesloten, maar u kunt wel ondersteuning krijgen via de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) tijdens een tenderopening.

Meer weten?

Vragen over FDOV?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?