"We verbeteren ons beleid door wat we leren van andere delen van Europa"

Gepubliceerd op:
9 februari 2021

Binnen het Interreg Europe REDUCES-project zijn partijen samen op zoek naar succesvolle circulaire businessmodellen en naar verbetering van circulair beleid voor regio’s in Europa. Namens Nederland zijn de gemeente Utrecht en de Hogeschool Utrecht betrokken.

Het doel is dat de 6 betrokken EU-regio’s leren van elkaars circulaire business cases. Lector Ruben Vrijhoef van de Hogeschool Utrecht doet met gemeentepartners namens de regio Utrecht mee aan het project. "Met de lessen die we leren van de succesvolle businessmodellen uit andere delen van Europa, verbeteren we beleidsinstrumenten in onze gemeente en regio."

Werkspoorkwartier

De businessmodellen vallen in verschillende categorieën, waaronder het hergebruik van materialen. De casus van Utrecht is de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier, een voormalig industrieterrein, waar tot de jaren '70 treinwagons werden geproduceerd. Nu vestigen zich er vooral creatieve en op de stad gerichte – duurzame - bedrijven. Vrijhoef: "Het Werkspoorkwartier is een ‘good practice’. Oud vastgoed van de NS wordt daar hergebruikt. Voor een nieuw gebruikersdoel, maar ook voor een nieuw bedrijvenpaviljoen: Hof van Cartesius. Dat is gebouwd met hergebruikt materiaal van elders, zoals oude spoorrails en perrondelen."

Efficiënt gebruik grondstoffen

De voor Utrecht belangrijkste businessmodellen gaan over het efficiënt omgaan met grondstoffen: het minimaliseren van gebruik en maximaliseren van hergebruik. De basis van het programma Interreg Europe is dat andere Europese regio’s binnen het project leren van ingebrachte cases. Utrecht leert andersom van de cases in andere regio’s. Vervolgens worden de lessen omgezet in het verbeteren of bijsturen van beleid.

Geleerde lessen

Utrecht focust op de bouw, omdat die sector veel materialen gebruikt en veel afval produceert. "In partnerregio Valencia bouwen ze veel met biologische materialen als hout en stro. Daar kunnen we van leren en stimulerend beleid ontwikkelen.”
Vrijhoef leerde ook een belangrijke les van de Finse partner in het programma. "Utrecht streeft er naar dat circulaire initiatieven op den duur zelfstandig worden. In Finland blijven overheden juist participeren in circulaire initiatieven van de markt. Dat is interessant. Misschien moeten we in Utrecht de gedachte wel loslaten dat circulaire initiatieven en bedrijvigheid altijd helemaal privaat moeten zijn."

Subsidieaanvraag Interreg

RVO hielp Utrecht met de subsidieaanvraag binnen de Interreg-regeling. Met name hielp RVO het project door uitleg en advies te geven over First Level Control: een specifieke vorm van financial control voor EU-projecten. Vrijhoef: "First Level Control was nieuw voor ons en hebben we door de hulp van RVO efficiënt kunnen regelen."

Meer weten?

Interreg 2014-2020

Meer weten over Interreg?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?