Van Wereldbanktender tot opdracht: "Herstellen natuurlijke processen het mooiste"

Gepubliceerd op:
19 september 2022

Van de oostkust van Togo tot de westkust van Benin trekt ruim 40 kilometer kustlijn zich gevaarlijk terug. De Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis krijgt de opdracht de bescherming van dit West-Afrikaanse kustgebied te verbeteren. De heer Boer, Regional Manager bij het bedrijf, vertelt over de voorbereiding en het verloop van het project.

Het kustbeschermingsproject maakt deel uit van het Wereldbankprogramma 'West Africa Coastal Areas Management Program' (WACA). Het is ontwikkeld in samenwerking met West-Afrikaanse kustgemeenschappen. Het programma helpt West-Afrikaanse landen naast financiering ook aan kennis, zodat problemen duurzaam opgelost worden. Boer: "WACA kijkt naar de kusten van landen waar zich problemen voordoen met erosie. Via de Wereldbank stelt het programma fondsen beschikbaar om actie te ondernemen."

Tender voorbereiden

Om de opdracht uit te mogen voeren, moest Boskalis zich goed voorbereiden. Boer licht toe: "Onder meer via een aantal contacten in deze landen worden wij op de hoogte gesteld van een aankomende tender. Je probeert dan al de nodige informatie te verzamelen en problemen te voorzien." Uiteindelijk komt de tender uit en hebben bedrijven voor het eerst contact met de opdrachtgever, in dit geval WACA. "Er volgt een 'site visit': je gaat op locatie goed kijken naar wat je ziet. In de tender staat de rest. Zo kijk je hoe je de opdracht het beste kunt aanpakken," aldus Boer.   

Bij de voorbereiding zocht het bedrijf lokaal alle mogelijkheden uit. Boer: "Dat breidt zich altijd uit, je ontmoet lokale partners die jou weer verder helpen. Voldoen aan de gestelde eisen kost tijd, maar je moet die echt nemen. Dat levert uiteindelijk het meeste op."

Lokaal samenwerken 

De regeringen van Togo en Benin gunden Boskalis begin 2022 de opdracht. De Wereldbank stelt ongeveer € 55 miljoen beschikbaar. Voor Boskalis het contract ondertekent, maken zij in Benin kennis met de Wereldbank. Boer: "Vertegenwoordigers benadrukten nogmaals: de sociale aspecten zijn heel belangrijk. Je moet de werkzaamheden dus goed afstemmen met de lokale bevolking, burgemeesters en autoriteiten. Iedereen informeren valt niet mee, maar het is van belang om daar effort in te steken. Laat zichtbaar zien wat je doet."

In deze voorbereidingsfase werkt Boskalis nauw samen met opdrachtgever WACA. "Togo en Benin zijn Franstalige landen, dat is soms best een uitdaging. Men waardeert het enorm dat je als projectleider een taalcursus hebt gevolgd en je hebt verdiept in het land. En uiteindelijk voeren wij het werk niet alleen uit: we nemen lokale mensen in dienst, dat helpt bij de informatieverspreiding."

Nature-based solutions

Boskalis legt 15 nieuwe strekdammen aan en herstelt 6 bestaande strekdammen. Deze moeten ervoor zorgen dat het zand niet wegspoelt. Ook hoogt Boskalis de stranden op met 1 miljoen m³ zand. Tot slot komt er een 'zandmotor' van 6,4 miljoen m³. Het bedrijf stort dit zand op een strategische plek. Door de natuurlijke beweging van wind, golven en stroming wordt de kustlijn op een robuuste manier versterkt. Boer vertelt enthousiast over deze Nature-based Solutions (NbS): "Het herstellen van die natuurlijke processen is het mooiste. Ook al is het kunstmatig, je herstelt de natuur."

Tender winnen? Gebruik de tips van TIO!

Het project dat Boskalis uitvoert is een mooi voorbeeld van een Wereldbanktender die u als ondernemer kunt winnen. Hoe u dat doet? Stephanie Broeder helpt u graag op weg. Zij is Adviseur Team Internationale Organisaties (TIO) bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Stephanie legt uit: "De Wereldbank is een belangrijke speler voor financiering van ontwikkelingsprojecten van lokale overheden. De overheden van de lenende landen zetten zelf de tenders uit voor deze projecten, waardoor kansen ontstaan voor het Nederlandse bedrijfsleven om de benodigde goederen, diensten en kennis te leveren."

Stephanies 4 tips om een tender te winnen:

  • Tip 1: Zorg dat u als bedrijf goed bent geïnformeerd via contacten met RVO / TIO en de Nederlandse ambassades, zodat u weet wat er speelt.
  • Tip 2: Go local! De projecten worden in de landen zelf uitgevoerd, dus werk ook samen met lokale partners. Combineer technische expertise met de lokale expertise.
  • Tip 3: Probeer problemen vanuit het oogpunt van de klant op te lossen. Denk niet alleen vanuit uw eigen product of dienst.
  • Tip 4: Neem contact op met TIO. Zij helpen bedrijven graag op weg met informatie over het aanbestedingsproces. Ook kunnen zij de juiste contacten leggen binnen de Wereldbank.

Meer weten?

De contactpersonen bij TIO voor de Wereldbank, Stephanie Broeder en Lejla Vandic, helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?