"Wij handelen naar onze duurzame waarden, daar ben ik trots op"

Gepubliceerd op:
29 oktober 2020

De Bijenkorf streeft naar een transparante mode-industrie waarin duurzaamheid de norm is. Dat betekent: het aanbieden van duurzamere producten, het minimaliseren van de invloed op het milieu en oog hebben voor mens en dier.

Wij handelen naar onze waarden, daar ben ik trots op, vertelt Justin Pariag, Head of Sustainable Business. "Toen ik vijf jaar geleden startte bij de Bijenkorf, zag ik een bedrijf dat al veel goede dingen deed op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld met projecten rondom LED-verlichting en het eigen private label. Maar het waren allemaal losse initiatieven. Mijn verantwoordelijkheid was een antwoord te vinden op de vraag: 'Hoe gaan we dit op strategisch niveau neerzetten?'"

Pijlers duurzaamheid

Samen met zijn team maakte Pariag vier pijlers voor de Bijenkorf. De pijlers zijn gebaseerd op de gebieden waar het bedrijf een grote invloed kan maken en vormen de basis voor de wijze waarop het bedrijf inzet op duurzaamheid. "Met deze vier pijlers geven we onszelf meer richting en focus," licht Pariag toe. Het gaat om de pijlers:

  • Destinations: alles wat te maken heeft met distributiecentra, de fysieke winkels en logistieke kanalen daartussen;
  • People: niet alleen de medewerkers van de Bijenkorf, maar ook alle mensen in de keten;
  • Product: 99% van de producten die Bijenkorf verkooptkomt van andere partijen, en 
  • Customer: focus op het vergroten van het bewustzijn van de consument en deze stimuleren duurzamere keuzes te maken.

De Bijenkorf wil duurzaam handelen en de impact op het milieu verkleinen, vult Pariag aan. "We hebben niet altijd het beste antwoord, maar we streven er wel naar en we nemen onze verantwoordelijkheid. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is daarbij een duwtje in de rug. Het maakt het mogelijk dat we sneller met elkaar in beweging komen, onderweg naar een duurzamere wereld." 

Samenwerken aan duurzaamheidsdoelstelling

In 2025 alleen maar duurzame merken verkopen. Dat is één van de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen van de Bijenkorf. Dat betekent dat wanneer een merk niet voldoet aan de richtlijnen van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, de Bijenkorf dit merk niet wil verkopen.
Pariag: "Wij willen de markt stimuleren een verandering te maken. Het aanbieden van duurzame producten is één van onze grootste uitdagingen, want we hebben geen directe invloed op de bedrijfsvoering van onze partners. Daarom werken we nauw samen met onze merken, juist om meer inzicht te krijgen in hun bedrijfsvoering en ze te stimuleren andere keuzes te maken." 

Energiebesparing monumentale panden

Binnen de pijler Destinations is energiebesparing een groot aandachtspunt. Gerard van der Pol, senior manager technische installaties binnen de Bijenkorf, is verantwoordelijk en sterk betrokken bij deze pijler: "Onze inzet op het thema energie hebben we onderverdeeld in vier categorieën: groen inkopen, zelf energie opwekken, energiezuinige apparatuur en het bewustzijn van de gebruikers verhogen." Die vier categorieën brengen heel wat uitdagingen met zich mee."Onze gebouwen zijn groot, maar gaan vooral de hoogte in," legt Van der Pol uit. "De dakoppervlakten vallen in dat opzicht tegen. Toch is het gelukt om in onder andere Amsterdam en Eindhoven zonnepanelen neer te leggen en daarmee zelf energie op te wekken."

"Een andere grote uitdaging is dat wij in schitterende, monumentale gebouwen zitten. Die zijn destijds niet gebouwd met enige energieprestatie. Plannen moeten worden afgestemd op technologie die voorhanden is of misschien nog op de markt komt. Daarin moet je af en toe durven. We hoorden vaak dat het niet kon. Dan moet je net een stapje verder gaan, tot het uitdagen van de markt aan toe. Daarbij moeten de winkels altijd open kunnen blijven, ook tijdens onderhoud. Dit maakt dat we ver vooruit moeten kijken. Met een goed meerjarenonderhoudsplan kunnen we onze installaties dan daadwerkelijk anders, duurzamer, inrichten."

Invloed LED-project

"Een van de projecten waarmee we een grote impact hebben gemaakt, is het LED-project," legt Van der Pol uit. "Binnen de Bijenkorf heeft iedereen het erover. Het is sinds vier jaar bijna ondenkbaar dat we binnen de Bijenkorf een project doen en dat de verlichting niet wordt vervangen door LED. Die focus is goed en die zien we door het hele bedrijf heen."

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?