"Wij helpen als woningbouwplannen dreigen te vertragen"

Gepubliceerd op:
8 oktober 2020

Alle woningbouwprojecten moeten te betalen zijn vanuit de opbrengst van het vastgoed. Tenminste, dat werd lang gedacht. Maar zeker in bestaand stedelijk gebied, klopt die veronderstelling vaak niet. "Er zit eigenlijk altijd wel iets in zo’n project, wat het onrendabel maakt", weet Damo Holt, onafhankelijk adviseur en lid van het Expertteam Woningbouw. "Bijvoorbeeld omdat infrastructuur verplaatst, of gebouwen gesloopt worden."

Het Expertteam Woningbouw van RVO helpt gemeenten bij woningbouwplannen die dreigen te vertragen of vastlopen. Inclusief de bijbehorende financiële vraagstukken. Alle teamleden kennen de klappen van de zweep door hun werk binnen de overheid, markt of advieswereld. "Wij werken dagelijks aan dit soort ingewikkelde projecten, die sommige gemeenten maar eens in de 10 of 20 jaar langs zien komen. En hoe meer ervaring je opdoet, hoe beter je wordt in het helpen van partijen bij het vinden van oplossingen", vertelt Holt.
"Het helpt niet om een partij de arm op de rug te draaien. Daarom creëren wij ruimte in het proces, zodat iedereen tot een oplossing kan komen. Want het Expertteam werkt niet als scheidsrechter of mediator. Wij zitten als partner in een project."

Onrendabele toppen

Een woningbouwproject loopt vast, omdat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten. Holt: "Dat is vaak het geval bij aanpassingen in stedelijk gebied. Dan spreken we van onrendabele toppen." Om daar meer over te leren, en overheden daar beter bij te kunnen helpen, organiseerden Platform31 (kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio) en het Expertteam een aantal expertsessies ‘Stedelijk investeren’. "Uit deze sessies bleek dat die onrendabele toppen inderdaad een probleem zijn. Toen zijn we gaan zoeken naar manieren en middelen om de tekorten te verkleinen en weg te nemen. Daarbij komt nog, dat er een groot tekort is aan sociale- en midden huurwoningen, waarvan de bouw de onrendabele toppen vaak eerder vergroot." Mede daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de regeling Woningbouwimpuls in het leven geroepen.

Woningbouwimpulsregeling

De Woningbouwimpuls richt zich op de bouw van nieuwe, in het bijzonder betaalbare, huizen. Zodat er meer woningen komen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Deze zomer startte de eerste subsidieronde. Het Expertteam ondersteunde gemeenten die een aanvraag wilden doen, vooraf in zogeheten Impulskamers. "We helpen die gemeenten om hun huiswerk goed te doen", vertelt Holt. "Dus, is alle benodigde informatie aanwezig? Sluit jullie redenering goed aan bij de criteria? Kloppen de sommetjes? Maar ook: hebben jullie nog vragen over de regeling? Als iets onduidelijk is, geven we dat door aan het ministerie voor de volgende ronde."
Eind oktober opent de 2e tranche. "Ook dan ondersteunt het expertteam gemeenten bij hun aanvragen. Zij waarderen onze hulp met een 8. Dus het ministerie en RVO willen deze ondersteuning zeker herhalen."

Meer weten

 

Meer weten over het Expertteam Woningbouw?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?