"Wij maken van sap uit gras een duurzaam strooimiddel tegen gladde wegen"

Gepubliceerd op:
16 februari 2021

In de auto sta je er niet lang bij stil: maaien van bermen kan veel duurzamer. Dit bewijst een consortium van bedrijven met een proef langs de Noord-Hollandse N504, waar met oog voor circulariteit wordt gemaaid. Zo keert grassap terug als groen alternatief voor strooizout.

Vier bedrijven bundelen sinds 2017 hun krachten voor het pilotproject Grass2Grit. Van Bodegom en Van Gelder maaien in opdracht van de provincie Noord-Holland de bermen. Natural Plastics maakt van natuurlijke vezels bio-plastics. En Schuitemaker is onder meer specialist in het bestrijden van gladde wegen.

Grassap als groen strooimiddel

Natural Plastics gebruikt de grasvezels van het gemaaide gras om bijvoorbeeld borden en hectometerpaaltjes te maken. Schuitemaker stort zich op het andere restproduct: grassap. "We houden ons bezig met het proces om het sap te gebruiken als duurzaam strooimiddel tegen gladde wegen", zegt rayonmanager en projectleider Paul Gieselbach van Schuitemaker.

Testen op haalbaarheid

Schuitemaker onderzoekt samen met de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) de haalbaarheid van het ‘groene’ strooimiddel. Gieselbach: "Na het persen van het gras, gaat het grassap door een filter en een dialysemachine. We voegen extra zout toe om het geschikt te maken voor optimale gladheidbestrijding.  

Opschalen naar productie

TNO test of het strooimiddel voldoende vriespuntverlaging heeft en stroef genoeg is bij winterse omstandigheden. "Technisch heeft het consortium de processen bijna onder controle. De volgende stap is opschalen naar productie. Wat zijn dan de kosten en baten, ook op het gebied van duurzaamheid."

Gieselbach vervolgt: “Ons project draagt ook nog eens bij aan de biodiversiteit. In plaats van al het gras in de berm te maaien, laten we telkens een deel staan en kan de natuur daar voortleven.”

LIFE-subsidie

De provincie kreeg voor dit circulaire pilotproject LIFE-subsidie van de Europese Unie. LIFE ondersteunt projecten die bijdragen aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen. Volgens Gieselbach was het project zonder subsidie nooit zo ver gekomen. "Wij doen het echt om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame manier van gladheidbestrijding. Bij een LIFE-project is het de bedoeling dat ook andere partijen ermee aan de slag gaan. Zo kan ook onze circulaire oplossing op grote schaal gebruikt worden."

 

 

 

Meer weten?

Geïnteresseerd in LIFE? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft potentiële subsidieaanvragers advies en ondersteuning om een kwalitatief sterke aanvraag in te dienen.

Meer weten over LIFE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?