“Wij willen zoveel elektrische auto’s laden met de zon”

Gepubliceerd op:
27 juli 2022

Zonne-energie opwekken boven parkeerterreinen heeft in Nederland grote potentie. Dat geldt vooral voor parkeerplaatsen bij openbare locaties, zoals het parkeerterrein van het Provinciehuis Overijssel in Zwolle. “Er komen steeds meer elektrische auto’s, die willen we laden met zonnestralen.”

Zonne-energiedak provinciehuis Overijssel

Voor het provinciehuis Overijssel heeft het Enschedese bedrijf Amperapark 6 laadplekken voor elektrische auto’s gerealiseerd onder een zonne-energiedak. Richard Kokhuis van Amperapark: “Op zonnige dagen leveren deze zonnepanelen duurzaam opgewekte zonnestroom direct aan elektrische auto’s. En als er geen elektrische auto’s staan, wordt de stroom in een accu opgeslagen.”

Accu verdeelt de zonnestroom

Die accu is net onder de carport gerealiseerd, achter in de ondergrondse fietskelder. “De slimme energiemanager naast de accu vormt de ‘brains’ van de pilot. Deze zorgt voor de slimme verdeling van de zonnestroom. Omdat er steeds meer elektrische auto’s komen, is energiemanagement nodig. En dat is precies wat wij in Zwolle gaan doen. We proberen zoveel mogelijk zonnestralen in de accu’s van de elektrische auto’s te krijgen.”

Bufferen

Dankzij slimme software en een app is het de bedoeling dat de gebruiker van de laadpaal meer vertelt wat hij gaat doen. “De bezoeker kan bijvoorbeeld aangeven dat hij niet de hele dag hoeft te laden en dus minder stroom nodig heeft. Dit omdat hij genoeg heeft aan een halfvolle accu omdat hij in de buurt woont. Een gebruiker kan ook aangeven dat hij bijvoorbeeld alleen met zonnestroom wil laden. Op die manier wordt het stroomnetwerk minder belast.”

Reserveren

Een andere mogelijkheid die al snel in Zwolle mogelijk is, is het via de app kunnen reserveren van een laadplek. “Via de app kan je die laadplek reserveren. Je kunt zelfs al aangeven hoeveel kWh je nodig denkt te hebben. Dat kun je van tevoren al inkopen.”

MOOI

Het project is uitgevoerd met ondersteuning vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Deze regeling helpt bedrijven en instellingen om samen Nederland duurzamer te maken. Er is subsidie beschikbaar voor duurzamere elektriciteitsproductie, gebouwde omgeving en industrie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Meer weten?

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?