"Wij zijn altijd op zoek naar verduurzamingskansen"

Gepubliceerd op:
25 januari 2021

Hogeschool Rotterdam zet vol in op verduurzaming van zijn gebouwen, vertelt vastgoedmanager Martijn Baarendse. "We willen niet in 2050, maar al in 2040 aan de klimaatdoelen van Parijs voldoen. Die ambitie staat ook wel bekend als ‘Paris Proof’."

De Hogeschool heeft vorig jaar zijn visie op duurzaamheid vastgelegd. Daarin staan 3 belangrijke thema’s: klimaatverandering, circulaire economie en maatschappelijke veerkracht. Baarendse: "De eerste 2 thema’s zijn heel geschikt om vanuit vastgoedperspectief een bijdrage aan te leveren. Ons doel is om al onze gebouwen in 2040 verregaand te hebben verduurzaamd."

Nieuwbouw Kralingse Zoom

Die ambities komen tot uiting in de nieuwbouw aan de Kralingse Zoom die energieneutraal moet zijn. Alle energie die nodig is om het gebouw draaiende te houden, wil de Hogeschool op een duurzame manier opwekken. Dat gebeurt via zonnepanelen op het dak en de gevel, en via warmte-koude-opslag.

Circulariteit is een andere belangrijke doelstelling, legt Baarendse uit. "We hebben ervoor gezorgd dat bij de sloop van het oude bouwdeel diverse materialen, zoals kozijnen, zijn gedemonteerd. Die boden we weer aan aan andere partijen, in vooral Rotterdam, en zij hergebruiken deze." De verwachting is dat de nieuwbouw aan de Kralingse Zoom in de zomer van 2023 in gebruik is.

Monumentale panden

In de vastgoedportefeuille maakt Hogeschool Rotterdam onderscheid tussen kern- en satellietlocaties. Baarendse: "We geven prioriteit aan het sterk verduurzamen van onze kernlocaties en zijn kritisch bij het in gebruik nemen van nieuwe satellietlocaties. Van alle gebouwen heeft 62% een beschermde status en in een deel daarvan is het halen van Paris Proof uitdagender dan normaal. Dat compenseren wij met de niet-monumentale kernlocaties. Zo streven we in 2040 ernaar om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen op portefeuilleniveau."

Natuurlijke momenten

Hogeschool Rotterdam probeert de verduurzaming zoveel mogelijk op natuurlijke momenten door te voeren. Baarendse vertelt verder: "Bij elk groot of klein investeringsbesluit binnen de vastgoedportefeuille moet je je afvragen hoe het duurzamer kan. Dat vraagt een grote mate van bewustzijn, denken én beslissen vanuit het perspectief van de 'total cost of ownership'. Als je dat als organisatie slim doet, wordt verduurzaming een behapbaar en geleidelijk proces." Total cost of ownership (TCO) is het totaalbedrag aan kosten voor het bezit van een product of het gebruik van een dienst.

Waardevolle samenwerking

Om op meerdere locaties zonnepanelen te realiseren maakte Hogeschool Rotterdam gebruik van een subsidieregeling via Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Baarendse geeft aan: "Het is fijn om met RVO in contact te zijn en samen te werken op het vlak van energiemanagement, CO2-reductie en subsidieregelingen. RVO heeft een unieke positie omdat ze bij veel organisaties weet wat er speelt."

Meer weten?

Maatschappelijk vastgoed

 

Vragen over maatschappelijk vastgoed?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?