"Wij zoeken nieuwe businessketens om CO₂-uitstoot te verminderen"

Gepubliceerd op:
10 februari 2021

Het Carbon Connects-project vermindert de CO2-uitstoot van veengebieden in heel Noordwest-Europa. Vanuit deze gebieden delen de deelnemers uitdagingen en oplossingen om het probleem efficiënter aan te pakken met elkaar. Deze samenwerking is mogelijk gemaakt door Europees samenwerkingsprogramma Interreg.

In Nederland worden veel veenlanden afgewaterd. Als het veen contact maakt met de lucht gaat het rotten, waarbij veel CO2 vrijkomt. "Wij hebben gekeken of er een andere oplossing is voor boeren die dat veen droog willen trekken", vertelt Toine Smits, professor bij Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en de projectcoördinator van Carbon Connects.

Kijken of het anders kan

Dat mes snijdt aan twee kanten: bij de veenrot neemt de CO2-uitstoot toe en tegelijkertijd zakt het land in, legt Smits uit. Hoog tijd dus om te kijken of het anders kan. Carbon Connects gaat op zoek naar alternatieve doeleinden voor het land. "Zo kunnen boeren bijvoorbeeld gewassen telen die floreren in een natte bodem. Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan koeien laten grazen."

Internationaal van elkaar leren

Smits: "Dat hele traject – een nieuwe businessketen met nieuwe planten, machines, afnemers – staat centraal bij Carbon Connects. Daarbij is net zo belangrijk: hoe kunnen we internationaal van elkaar leren? Wie heeft de best practices? Elk land heeft zijn eigen businessmodellen, dus kennisuitwisseling biedt veel onverwachte mogelijkheden."

Interreg steunt financieel

De financiële steun van Interreg heeft Carbon Connects mogelijk gemaakt. "Samen innovaties ontwikkelen en toepassen, van elkaar leren, veldbezoeken; binnen de eigen organisatie is daar bijna nooit geld voor. Die grensoverschrijdende samenwerking blijft vaak bij goede voornemens, tenzij je aanvullende financiering hebt zoals vanuit Interreg." Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begeleidt initiatiefnemers bij het opstellen van een onderzoeksvoorstel.

Directe maatschappelijke impact

De financiële ondersteuning vanuit Interreg is niet bestemd voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het is bedoeld voor onderzoek met directe maatschappelijke impact. "Daardoor is het heel interessant voor living lab-achtige initiatieven zoals Carbon Connects, waarbij kennisinstellingen, burgers overheden en bedrijven samenwerken."

Duurzaam samenwerken

Dankzij de subsidie van Interreg is er voor drie of vier jaar zekerheid over de internationale samenwerking, waardoor er duurzaam samengewerkt kan worden. "Daardoor kunnen wij nieuwe Europese businessmodellen ontwikkelen en testen om de CO2-uitstoot van veenlanden te verminderen. Wij brengen de kennis over de mogelijkheden hiervoor bijeen."

Meer weten?

Meer weten over Interreg?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?