Woningcorporatie en zorginstelling werken samen aan virtuele thuiszorg in Heerlen

Gepubliceerd op:
7 september 2020

Zorgtechnologie combineren met virtuele én persoonlijke thuiszorg; in de krimpregio Parkstad in Heerlen experimenteren ze ermee. Woningcorporatie Weller en zorginstelling Meandergroep werken nauw samen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Initiatiefnemers Paul Leufkens en Bram Smeets leggen uit hoe het project vorm kreeg door de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET).

Met de SET kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis wonen.

Woningcorporatie zoekt oplossing voor zorgprobleem

"We speelden als woningcorporatie al langer met het idee om gebruik te maken van innovatie op het gebied van zorg. We zien dat veel ouderen langer in onze woningen blijven wonen, maar wij zijn geen zorgaanbieder", vertelt Paul. Bij het renoveren van 492 woningen in de iconische hoogbouwflats van Heerlen, werd meteen besloten dat er meer moest gebeuren.

Na inventarisatie van de behoeften en knelpunten onder bewoners, stakeholders en klanten, ontstond een divers beeld; de persoonlijke verzoeken lagen ver uit elkaar. Het projectteam splitste het plan daarom op in 2 delen; enerzijds keken ze naar de zorgbehoeften van individuele bewoners, anderzijds naar mogelijkheden om de cohesie verder te versterken.

Virtuele thuiszorg

Om in de uiteenlopende zorgbehoeften te voorzien, startte de pilot 'Virtuele thuiszorg'. Dit systeem kan op tijd problemen signaleren en verhelpen. Het bestaat uit slimme oplossingen zoals: valdetectie, een slim horloge, GPS, bloeddrukmeters en slimme pillendoosjes. "Met dit systeem kunnen we op tijd problemen signaleren en verhelpen. Dat scheelt een hoop ziekenhuisopnames", zegt Bram. "We merken nu al dat deelnemers heel enthousiast zijn en we krijgen veel positieve reacties."

De grote uitdaging

De ambitie voor de toekomst is om de pilot op grotere schaal uit te rollen. Daarom werkt het pilotteam momenteel aan een implementatieplan. Dit doet het team met informatie die er is van huidige deelnemers. "Het einddoel is om echt een grote groep te helpen", zegt Paul.

De SET is onderdeel van het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen verbeteren. Lees ook het uitgebreide verhaal van 'Virtuele Thuiszorg' in Heerlen, op de site van het programma Langer Thuis.

Vragen over SET?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?