Zeeland: externe controleurs informatieplicht dankzij rijkssteun

Gepubliceerd op:
28 september 2020

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland zet zich in voor een schone en veilige omgeving. "Daar hoort ook toezicht op energiemaatregelen bij", zegt teamleider vakspecialisten vergunningen Ad Vos. "Dankzij een rijksbijdrage hebben we voor de informatieplicht energiebesparing een specialistisch bedrijf ingeschakeld."

De RUD Zeeland voert toezicht en handhaving uit voor 13 Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie. De informatieplicht is sinds de invoering in 2019 een standaardonderdeel geworden van het takenpakket. "Zelf hebben we geen energiespecialist in dienst”, zegt Vos. "En dat kan een probleem zijn. Toezicht en handhaving van de energiebesparings- en informatieplicht is echt specialistisch werk. En het is te tijdrovend om tijdens reguliere controles mee te nemen."

Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

De RUD maakt gebruik van de regeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. "Hiermee kan een extern adviesbureau voor ons bedrijfsbezoeken uitvoeren. Ook onze inspecteurs lopen mee om ervaring op te doen. De administratieve processen rond de bezoeken voeren wij deels uit. En daar gaat toch ook nog veel tijd in zitten." Door de coronamaatregelen zaten de controleurs noodgedwongen thuis. "Maar nu is het ‘business as usual’. Het adviesbureau is goed op weg om de achterstanden in te halen."

2.900 locaties controleren

Als startpunt voor het toezicht gebruikt de RUD een eigen bedrijvenbestand en de lijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "Op die lijst staat wie volgens RVO mogelijk een informatieplicht heeft. RVO geeft ook een aanbeveling welke bedrijven we het beste kunnen bezoeken. Bijvoorbeeld omdat ze andere dan de erkende energiemaatregelen hebben genomen." De RUD moet naar schatting ongeveer 2.900 locaties controleren. "Van ruim de helft hebben we inmiddels een rapportage binnen. Veel van de overige bedrijven hebben we in het afgelopen jaar aangeschreven."

Ook controle energiebesparingsplicht

Volgens Vos hoort energiebesparing wel degelijk bij het takenpakket van de RUD. "We gaan momenteel na of we een energiespecialist kunnen aantrekken. Zo willen we ook het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht naar ons toe trekken. Daarvoor moeten gemeenten ons wel de opdracht geven. Op verzoek van één van hen hebben we een voorstel uitgewerkt. Daarin staat hoe we daar 4 jaar lang bedrijven extra op de energiebesparingsplicht controleren."

Stimuleren

Tijdens de bedrijfsbezoeken probeert de RUD ondernemers te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. "Waar mogelijk geven we advies en hulp. Het treffen van alle maatregelen die ondernemers in 5 jaar terugverdienen is verplicht. En dat vragen we dus ook. Maar we proberen bedrijven wel vrijheid te geven in de uitvoering. Daarmee draagt energietoezicht bij aan verduurzaming en kunnen bedrijven kosten besparen."

Meer weten?

Vragen over de informatieplicht energiebesparing?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?