Reversed logistics: Brazilië heeft nog een lange weg te gaan

© Julio.avanzo wikicommons - recyclingstation in Brazilie

Smart logistics is een term die nog niet of nauwelijks wordt gebezigd in Brazilië. Wel is er toenemende aandacht voor reversed logistics, letterlijk vertaald: omgekeerde logistiek. Er liggen op dit terrein grote kansen voor buitenlandse expertise en technologie.

Achterstand

Hoewel in Brazilië veel aandacht wordt besteed aan logistieke vraagstukken, is er nog sprake van een grote achterstand ten opzichte van de meer ontwikkelde economieën. Aan regelgeving ontbreekt het niet; de Braziliaanse markt gaat echter vooral gebukt onder een gebrek aan regie en het bereiken van overeenkomsten tussen de regering(en) enerzijds en marktpartijen en producenten anderzijds.

Nieuwe  wetgeving  voor  afvalinzameling  en  -verwerking

Het grootste deel van de Braziliaanse maakindustrie heeft zijn reversed logistics intern wel op orde, maar een gebrekkige infrastructuur en het ontbreken van hoogwaardige afvalverwerkingsystemen maken reversed logistics niet bepaald economisch interessant voor de industrie. De implementatie van grote logistiek programma’s voor retourstromen uit de consumentenmarkt hapert door slechte promotie en communicatie over regelgeving, gebrekkige samenwerking tussen marktpartijen, slecht ontwikkelde inzamelingssystemen, een zeer laag bewustzijn bij consumenten en een andere cultuur inzake omgaan met afval. Nu deelstaten en gemeentes gedwongen zullen worden om omvangrijke programma’s te implementeren voor afvalinzameling en –verwerking en Brazilië over onvoldoende expertise en technologie beschikt, worden grote kansen gecreëerd voor onder meer Nederlandse ondernemingen en consultants.

Theo Groothuizen, 5-11-2013

Download:

Service menu right