Rusland 3D Bioprinting Solutions

Het is niet verrassend dat Rusland sterk inzet op innovatie in de gezondheidszorg. De demografische vooruitzichten zijn zorgwekkend, waardoor het van groot belang is het gezondheidsniveau van de steeds ouder en kleiner wordende populatie te verbeteren. Daarnaast heeft het land een grote behoefte aan diversificering van de economie en lokalisering van productie.

Skolkovo Innovation Center is een van de meest in het oog springende pogingen om de Russische economie te moderniseren. Innovatiestad Skolkovo brengt wetenschappers, bedrijfsleven en investeerders samen om innovaties tot stand te brengen, onder andere in een biomedisch cluster. Sinds de start in 2010 zijn ruim 215 innovatieve bedrijven actief in het ontwikkelen van innovatieve medicijnen, producten voor medische diagnostiek en behandeling, nieuwe bio-compatible materialen en cell technologies.

Bioprinting

Een van die bedrijven is 3D Bioprinting Solutions dat zich richt op het 3D-bioprinten van organen. Het bioprinting research lab heeft zich het printen van een menselijke nier als langetermijndoel gesteld. Het R&D-project waar Skolkovo in investeert betreft het ontwikkelen van een 'nephron-on-chip'-technologie met 2 nierfuncties: reabsorptie en secretie. Het nefron, geconstrueerd uit menselijke niercellen, zal als basiselement gebruikt worden voor het 3D-printen van een nier. Het bedrijf heeft onlangs de eerste Russische 3D-bioprinter gepresenteerd op het Open Innovations Forum in Moskou. NOST Rusland sprak met Vladimir Mironov, Chief Scientific Officer van 3D Bioprinting Solutions.

Meer informatie

Lees het volledige interview met Vladimir Mironov (pdf).

Bron: Innovatie Attaché Netwerk Moskou, Elena Kyzyngasheva, mos-ia@minbuza.nl

Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.

Download:

Service menu right