Rusland modernisering en innovatie in de medische sector

De demografische vooruitzichten van Rusland zijn zorgwekkend. De bevolking neemt af en wordt ouder en de levensverwachting ligt fors lager dan het OECD-gemiddelde.

Beperkte toegang tot tijdige, adequate medische zorg en een ongezonde levensstijl zijn de belangrijkste boosdoeners. De overheid is zich hiervan bewust en heeft modernisering van de gezondheidszorg als speerpunt aangenomen. Dit artikel gaat in op de maatregelen die genomen worden om innovatieve oplossingen te introduceren die het gezondheidsniveau van de ouder wordende populatie moeten verbeteren. De problematiek is groot en daarmee ook de potentiële marktomvang. Tussen ambities en praktijk zit echter de nodige speling, waardoor het voor Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven van belang is om na te gaan wat daadwerkelijk tot interessante mogelijkheden leidt en wat niet. 2 thema’s zijn nader uitgewerkt, te weten personalized medicine en mobiele 'e-health'-oplossingen.

Personalized Medicine

Rusland kan een interessante partner zijn op het gebied van personalized medicine vanwege de sterk ontwikkelde kennis op het gebied van bioinformatica en wiskunde. Wat soms ook als voordeel wordt genoemd is de nog niet volledig dichtgetimmerde regelgeving op het gebied van clinical trials, waardoor het momenteel wat makkelijker is om experimenten te doen dan in veel andere landen. Op dit punt speelt uiteraard ook een ethische discussie, die naar verwachting ook in Rusland tot meer regulering zal gaan leiden. Succesvolle samenwerkingen tussen Nederland en Rusland lopen onder andere op het gebied van stamcelonderzoek en computational biomedicine.

E-Health en mobiele klinieken

Zelfmedicatie is populair in Rusland, mede veroorzaakt door het grotendeels ontbreken van de eerstelijnsgezondheidszorg. De potentie dat deze trend zich doorzet in het gebruik van innovatieve 'e-health'-oplossingen is groot. Daarnaast varieert de kwaliteit van de gezondheidszorg en de diagnostische en behandelingsmogelijkheden enorm. Terwijl in Moskou de modernste medische klinieken te vinden zijn die zich richten op expats en welgestelde Russen, tobt de onderkant van het spectrum met veel verouderde apparatuur en gebouwen die vaak in erbarmelijke toestand verkeren.

In plattelandsgebieden moeten patiënt en arts vaak grote afstanden overbruggen, terwijl de kosten voor computerapparatuur en digitale communicatie afnemen en de transportkosten stijgen. De bevolking op het platteland vergrijst en daarmee neemt tevens de vraag naar medische zorg ter plaatse toe, hetgeen goede kansen voor de combinatie van 'e-health'-oplossingen met mobiele voorzieningen.

Meer informatie

Innovatie Attaché Netwerk Moskou, Joyce Ten Holter, mos-ia@minbuza.nl

Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.

Downloads:

Service menu right