Smart Logistics in Rusland

Bron: Jack No1 - wikicommons - Russische Spoorweg


Rusland is het grootste land ter wereld qua oppervlakte. Het land bestrijkt negen tijdzones en kent grote verschillen in geografische en klimatologische omstandigheden. Rusland heeft de ambitie om een logistieke hub te worden tussen Europa en Azië. Daarvoor zet het bijvoorbeeld in op de transitspoorverbinding van Europa naar China als alternatief voor vervoer over water.

Bureaucratische obstakels, gebrekkige infrastructuur en beperkte logistieke kennis van zaken maken het organiseren en plannen van goederenstromen in Rusland lastig en onvoorspelbaar. Voor economische groei op langere termijn en diversificatie van de economie is een goed functionerend transport- en distributiesysteem echter onontbeerlijk.

Het stimuleren van de logistieke ontwikkeling van Rusland is tevens een randvoorwaarde voor het slagen van projecten in de meeste topsectoren. Het is daarom niet verwonderlijk dat de topsector Agrofood in Rusland specifiek inzet op het thema Metropolitan Food Security, dat een grote logistieke component bevat.

Door de grotendeels ontbrekende eigen maakindustrie is Rusland zeer afhankelijk van import. Nederland staat op de tweede positie van grootste handelspartners van Rusland en Nederlandse exporteurs hebben daarom een groot belang bij soepel lopende logistiek.  Centraal staat het beheersbaar maken van onzekerheden, waarbij Smart Logistics concepten zeker een rol kunnen spelen.

De kansen in Rusland liggen vooral op het gebied van export van kennis en kunde, hoewel het human capital potentieel (wiskunde, ICT) niet uitgevlakt moet worden. In theorie is optimalisatie van logistieke processen een enorme markt in Rusland. Maar vanwege de vele complexe randvoorwaarden en de focus op business ontwikkeling door te investeren in hardware en infrastructuur (en niet op efficiency verbetering) is de markt moeilijk toegankelijk.

Hierdoor verdient het de voorkeur om aansluiting te zoeken bij concrete projecten die  steun van de overheid genieten. Rusland is namelijk een land waar de overheid veelal een dominante rol speelt.
 

Joyce ten Holter, 21 november 2013

Download:

Service menu right