Service menu right

Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

Met het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen stimuleren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden, houding en ondernemerschap binnen het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om het onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt hierbij ondersteuning.

Het programma sluit aan bij de speerpunten van het innovatie- en onderwijsbeleid van het kabinet (zie bijlagen onderaan). Ook richt het Actieprogramma zich op het gehele onderwijs, van basis- tot en met wetenschappelijk onderwijs. Dit programma startte in 2008.

Doelstellingen van het Actieprogramma

 • Een toenemend aantal onderwijsinstellingen in Nederland heeft ondernemerschap in het onderwijs geïntegreerd in beleid, organisatie en lesprogramma.
 • Meer leerlingen en studenten gedragen zich ondernemender, zijn positief over ondernemerschap en starten binnen 5 jaar na afronding van hun opleiding een eigen bedrijf.

Het Actieprogramma bestaat uit 7 actielijnen:

 1. De uitvoering van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) en begeleiding van de uitvoerende projecten. In totaal zijn 87 projecten toegekend.
 2. Begeleiding van 6 Centres for Entrepreneurship. Dit zijn samenwerkingsverbanden van universiteiten en hogescholen met het bedrijfsleven.
 3. Faciliteren van een breed scholingsaanbod voor docenten (Stichting Grijp de Buitenkans)
 4. Certificering van ondernemend onderwijs
 5. Een programma voor topstudenten met een grootse ondernemersambities: Scholarship Program on Entrepreneurship (SPOE)
 6. Onderzoek en Effectmeting om de effecten van het beleid en het actieprogramma te meten.
 7. Creëren van awareness rond ondernemerschapsonderwijs en faciliteren van kennisdeling.
  Zie o.a. www.gewnederland.nl en www.ondernemend.nu

Er wordt samengewerkt met veel partijen die actief zijn in het stimuleren van ondernemen in het onderwijs. Bijvoorbeeld sectororganisaties uit het onderwijs en het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en kenniscentra.