Service menu right

Resultaten actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

In het Actieprogramma zijn tussen 2009 en 2012 in totaal 87 subsidieprojecten toegekend. Het ging om netwerk- en uitrolprojecten.

ONO netwerkprojecten (2009 en 2010)

Het doel van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen was om onderwijsinstellingen en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en hun samenwerking te versterken. De projecten moesten ondernemersvaardigheden en -kennis verankeren in het onderwijsprogramma. Bijvoorbeeld door:

  • creëren en stimuleren van een eigentijdse leeromgeving, lesmateriaal en -methodes voor ondernemerschap,
  • professionalisering van de leraren
  • versterken van de wisselwerking tussen de scholieren, studenten, ondernemers en docenten.

Onderwijsinstellingen dienden projecten in met een gemiddelde omvang van € 150.000 subsidie en een looptijd van 2 jaar. De ministeries hebben hiervoor € 11,25 miljoen beschikbaar gesteld aan 79 ONO netwerken. Bekijk de beschrijvingen van de 79 projecten.

ONO Uitrol Best Practices (2012)

De regeling Uitrol Best practices richtte zich op de verdere uitrol van best practices voor ondernemend onderwijs en de verankering ervan. De regeling is in januari 2012 gesloten. De projecten hebben 2 doelen:

  1. Het voor andere onderwijsinstellingen bruikbaar, overdraagbaar en gemakkelijk toepasbaar maken van reeds ontwikkelde en aantoonbaar effectieve uitvoeringspraktijken van leren ondernemen in het onderwijs
  2. Het verder verdiepen en versterken van de ontwikkelde en aantoonbaar effectieve uitvoeringspraktijken op dat terrein.

Onderwijsinstellingen uit het primair-, voortgezet-, middelbaar-, beroeps- en hoger onderwijs (alleen de lerarenopleidingen) die een bewezen best practice hebben, kwamen in aanmerking voor subsidie. Beproefde concepten kunnen worden uitgerold naar geïnteresseerde onderwijsinstellingen met de ondersteuning van een ervaren partner.
 

De ministeries van EZ en OCW hebben € 2 miljoen beschikbaar gesteld met een maximum van € 250.000 subsidie per project. In april 2012 zijn 8 projecten toegekend. Bekijk de beschrijvingen van de Best practices projecten.